Trends in Development of German Language - OEN2307001
Anglický název: Trends in Development of German Language
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann (18.05.2019)
Předmětem kurzu Úvod do nejnovějších dějin vývoje němčiny jsou dějiny jazyka od 16. století. Zvláštní pozornost bude věnována nasledujícím jevům: dějiny ortografie, slovní zásoby a syntaxe, dějiny variet němčiny, zvláště spisovnému a odbornému jazyku a dialektům. Dále bude pozornost věnována medialitě jazyka, tedy písemnému a ústnímu projevu. Na prvně jmenované jevy bude nahlíženo strukturalisticky, na ty následující z pragmatického úhlu pohledu.
Literatura -
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (28.06.2013)
Odborná literatura:
BRAUNE, W. Althochdeutsche Grammatik. Halle : Verlag von Max Niemeyer, 1925.

EGGERS, H. Deutsche Sprachgeschichte. Reinbek bei Hamburg : Rowohlts Enzyklopädie, 1981.

KELLER, R. Sprachwandel. Tübingen und Basel : Francke Verlag, 1994. ISBN 3-8252-1567-9.

MASAŘÍK, Z. - BROM, V. Historische Entwicklung des Deutschen. Übersichtstabellen - Kommentare - Textproben. Brno: Masarykova univerzita 2005. ISBN 80-210-3696-6.

METTKE, H. Mittelhochdeutsche Grammatik. Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1970.

VON POLENZ, P. Deutsche Sprachgeschichte. Berlin; New York : Walter de Gruyter Verlag, 1988.

VON POLENZ P. Deutsche Sprachgeschichte. Vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. (19. und 20. Jahrhundert). Band III. Berlin; New York : Walter de Gruyter Verlag, 1999. ISBN 3-11-014344-5.

SCHMIDT, W. Geschichte der deutschen Sprache. Stuttgart, Leipzig : S. Hirzel, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1993. ISBN 3-7776-0501-8.

SCHWEIKLE, G. Germanisch-deutsche Sprachgeschichte im Überblick. Stuttgart; Weimar : Verlag J.B. Metzler, 1996. ISBN 3-476-01452-5.

STEDJE, A. Deutsche Sprache gestern und heute. München : Wilhelm Fink Verlag, 1989. ISBN 3-7705-2514-0.

WOLFF, G. Deutsche Sprachgeschichte : Ein Studienbuch. Frankfurt am Main : Athenäum Taschenbücher, 1986.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann (29.10.2019)

aktivní účast

prezentace

seminární práce

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann (18.05.2019)

- Raná nová horní němčina

- ortografie

- slovní zásoba

- syntax

- variety němčiny

- spisovný jazyk

- odborný jazyk

- dialkety

- medialita jazyka