PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Výtvarné vyjadřov.prostor. I pro spec. HV,TV.DV - OB7321218
Anglický název: 3D Work I / Sculpture, Ceramics, Mixed Media
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPB01V149B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. MgA. Michal Sedlák, Ph.D.
Je záměnnost pro: OKB7321218
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SEDLAK/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2009)
Základy prostorové tvorby, postupy plastické, skulptivní a konstruktivní. Poznávání vlastností materiálů, různé způsoby jeho tvarování ( hlína sochařská a keramická, různé druhy papíru aj.) Transformace do pedagogické praxe předškolního vzdělávání.
Cíl předmětu
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.06.2008)

Cíl : V praktických výtvarných činnostech poznávat principy plastické a prostorové tvorby. Podporovat individuální řešení problémů. Rozvoj schopnost reflexe osvojených znalostí a zkušenosti z prostorové tvorby do přípravy, vedení a hodnocení dětských výtvarných aktivit v předškolním vzdělávání.

Literatura
Poslední úprava: SEDLAK/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2009)

CIKÁNOVÁ, K. Objevujte s námi tvar. 1.vyd. Praha: Aventinum,1995. 123 s.ISBN 80-7151-732-1

ROESELOVÁ, V.: Námět ve výtvarné výchově. 1.vyd. Praha: Sarah 1995. 196 s. ISBN v publikaci neuvedeno

ROESELOVÁ, V. Techniky ve výtvarné výchově. 1.vyd. Praha : Sarah, 1996.246 s. ISBN 80-902267-1-X

ROESELOVÁ,V. Řady a projekty ve výtvarné výchově. 1.vyd.Praha : Sarah,1997. 223 s. ISBN 80-902267-2-8.

ROESELOVÁ,V. Linie, barva a tvar ve výtvarné výchově. 1.vyd. Praha : Sarah, 2004. 265 s. ISBN 80-902267-5-2.

SLAVÍKOVÁ,Vl; SLAVÍK, J; HAZUKOVÁ,H.Výtvarné čarování. Artefiletika pro předškolákya mladší školáky.1.vyd. Praha: UK-Pedagogická fakulta,2000.212.s. ISBN: 80-7290-016-1.

ZDENĚK, M.a kolektiv : Základy výtvarné výchovy.Učebnice pro pedagogické fakulty.1.vyd. Praha:Státní pedagogické nakladatelství, edice Učebnice pro vysoké školy, 1983. 291 s. ISBN nemá

ŠAMŠULA, P. Obrazárna v hlavě 1-2. Výtvarná čítanka pro 2-5.roč. ZŠ.1.vyd.SPL - Praha: Práce, 1996. 96 s. ISBN 80-208-0380-7.

ZHOŘ, I. Klíče k sochám. 1.vyd. Praha:Albatros 1989, 200 s. ISBN nemá

ZHOŘ I. Proměny současného výtvarného umění. Praha: SPN, 1992. ISBN 80-04-25555-8.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2009)

Formy kontroly předmětu: klasifikovaný zápočet

Požadavky ke kontrole studia:
Požadavky k zápočtu: účast na seminářích, průběžné plnění jednotlivých úloh a zadaných seminárních prací a semestrálního úkolu.

Sylabus
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.06.2008)

Obsah- klíčová slova: objem, celek a detail, reliéf, konkrétní, abstraktní, struktura, povrch, gesto, vícepohledovost, vnitřní kostra, konstrukce, skulptivní, plastický, konstruktivní.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (18.09.2012)

Klasifikovaný zápočet

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK