PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Výtvarné vyjadř. plošné I pro spec. HV,TV,DV - OB7321122
Anglický název: 2D Work - Painting, Drawing, Paintmaking, Mixed Media
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
Je záměnnost pro: OKB7321122
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (02.03.2015)
Rozvíjení výtvarného myšlení, cítění a tvorby. Základní postupy kresby a malby. Kombinované techniky. Souvislosti námětu, výtvarné techniky a materiálu. Transformace do explorační i volné dětské tvorby v MŠ.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (02.03.2015)

Výběr výtvarných prostředků, materiálů a technik ve vazbě na výtvarný námět.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (02.03.2015)

BLÁHA, J., SLAVÍK,J.: Průvodce výtvarným uměním V. Praha, SPL Práce 1997

GOMBRICH, E.: Umění a iluze. Odeon, Praha 1985.

CIKÁNOVÁ, K. Kreslete si s námi. Praha: Aventinum 1992. 2. vyd. 126 s.
ISBN 80-85277-79-4.

ROESLOVÁ, V.: Námět ve výtvarné výchově. Praha 1995

SMITH, R.: Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Slovart, Praha 2000.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (02.03.2015)

seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (02.03.2015)

* Požadavky ke kontrole:
* Klasifikovaný zápočet:
Individuální prezentace vlastních prací

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (02.03.2015)

Vyjadřovací prostředky výtvarných činností a výtvarného umění. Výběr výtvarných prostředků, materiálů a technik ve vazbě na výtvarný námět.Základní principy kompozice. Výtvarný obsah a médium.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK