Základy výtvarné kultury I - OB7321121
Anglický název: Introduction to Art Culture I
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB7321131
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MgA. Jan Pfeiffer
Je záměnnost pro: OKB7321121
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (03.09.2012)
Umění jako prostředek komunikace a jeho výrazové prostředky. Vztah umělec - umělecké dílo - skutečnost, jeho historické proměny a psychologické a sociální aspekty. Kulturní, sociální a individuální vazby významů uměleckého díla a možnosti jeho interpretace. Cíl : motivovat studenty ke zvýšenému zájmu o obor, položit základy k vytvoření poučeného náhledu na obecné nadčasové problémy teorie umění a estetiky, dalšího rozvoje oborového myšlení, postupného budování funkčního slovníku učitele výtvarné výchovy se zvláštním zřetelem na schopnost vyjádření výtvarného zážitku a divácké interpretace uměleckého díla. SYLABUS Obsah - klíčová slova: Umělec, umělecké dílo, umění jako výraz, komunikace, forma, jazyk výtvarného sdělení, interpretace uměleckého díla, reflexe, edukace, předškolní vzdělávání
Cíl předmětu
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.06.2008)

Cíl : motivovat studenty ke zvýšenému zájmu o obor, položit základy k vytvoření poučeného náhledu na obecné nadčasové problémy teorie umění a estetiky, dalšího rozvoje oborového myšlena , postupného budování funkčního slovníku učitele výtvarné výchovy se zvláštním zřetelem na schopnost vyjádření výtvarného zážitku.

Literatura -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (03.09.2012)

BLÁHA,J.; SLAVÍK,J.: Souřadnice výtvarného umění.1.vyd. Jinočany: H and H, 1992.67 s. ISBN nemá

BLÁHA,J.: Estetická výchova pro střední školy, 2. díl - Umění jako obraz doby. 1.vyd.Praha : Scientia Medica, 2001. 80 s. ISBN 80-85526-71-9.

KULKA,J.: Psychologie umění. 1.vyd .Praha: SPN, 1990. 435 s. ISBN 80-04-23694-4.

KULKA, T. Umění a kýč. Praha: Torst, 2000. 1. vydání. 292 s. ISBN 80-7215-128-2.

ŠAMŠULA,P.: Obrazárna v hlavě 1 - 2 . Výtvarná čítanka pro 2.- 5. ročník základní školy. 1.vydání. Praha : Práce 1996. 96 s. ISBN 80-208-0380-7.

TŘEŠTÍK,M.: Umění vnímat umění. Guerilla writing about art. 1. vydání. Praha: Gasset, 2011. 228 s. ISBN:978-80-87079-15-7.

WELTONOVÁ,J.: Jak vnímat obrazy. Bratislava: Perfekt, 1995. 1. vydání. 64 s. ISBN 80-85261-81-2.

ZUSKA,V. Estetika (úvod do současnosti tradiční disciplíny). 1.vydání. Praha: Triton, 2001. 131 s. ISBN 80-7254- 194-3.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.06.2008)

Formy kontroly předmětu: zápočet

Sylabus
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.06.2008)

Obsah - klíčová slova: Umělec, umělecké dílo, umění jako výraz, komunikace, forma, jazyk výtvarného sdělení, historie a historiografie umění, interpretace uměleckého díla, reflexe, edukace, předškolní vzdělávání