PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Pohyb.dovednosti dětí IV - OB7320224
Anglický název: Motor skills of children IV
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPB01T157B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Je záměnnost pro: OKB7320224
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (26.03.2008)
Pohybové hry: Zvládnutí pohybových dovedností pohybových her vhodných pro předškolní věk dětí, jejich řízení a organizace. Úrazová prevence v pohybových hrách. Zdravotní TV: Zásady hygieny a bezpečnosti. Správné a vadné držení těla dětí předškolního věku. Nejčastější druhy oslabení.
Literatura
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (26.03.2008)

Pohybové hry:

Mazal, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex, 2000.

Zimmerová, K. Netradiční sportovní činnosti. Náměty a činnosti pro školu a volní čas. Praha: Portál, 2001.

Zapletal, M. Hry na hřišti a v tělocvičně. Velká encyklopedie her. Praha: Olympia, 1987.

Zdravotní TV:

Hroznová, M. Kondiční a vyrovnávací cvičení. Praha: Mills, 2003.

Krištofič, J. Gymnastika pro zdravotní a kondiční účely. Praha: ISV, 2000.)

Hošková, B., Matoušová, M. Kapitoly z didaktiky ZTV. Praha: Karolinum, 1998.

Dvořáková, H. Sportujeme s nejmenšími. Praha: Olympia, 2001.

Bursová, M. Kompenzační cvičení. Praha: Grada, 2005.

Sylabus -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (26.03.2008)

Pohybové hry:

Zvládnutí pohybových dovedností pohybových her vhodných pro předškolní věk dětí. Seznámení se s pravidly těchto her, se zásadami jejich řízení a organizace. Úrazová prevence v pohybových hrách.

Zdravotní TV:

Zásady hygieny a bezpečnosti. Správné a vadné držení těla dětí předškolního věku. Nejčastější druhy oslabení. Vytváření správných pohybových návyků a stereotypů. Vyrovnávací a rozvíjející cvičení. Cvičení dechová, relaxační, balanční. Využití náčiní, nářadí a dalších pomůcek pro cvičení (různé druhy míčů, overbally, pružné tahy, balanční plochy, žebřiny, švédské bedny). Spojení pohybu s hudbou a dramatizací. Cvičební jednotka ZTV v různých podmínkách.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. (20.05.2019)

Aktivní účast ve výuce/cvičení (minimálně 80% docházka)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK