PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Metody a techniky Dv II - OB7315353
Anglický název: Methods and Techniques of Drama in Education I
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: O01315287
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Radmila Svobodová
doc. Mgr. Radek Marušák
Je záměnnost pro: OKB7315353
Anotace -
Poslední úprava: SVOBODO/PEDF.CUNI.CZ (10.09.2008)
Anotace: Kurs je pokračováním kurzu Metody a techniky dramatické výchovy I. Jeho náplní je analýza strukturovaných celků, jejich stavby a jednotlivých technik, možnosti jejich variací, specifika práce s touto vyučovací metodou. Dále tvorba nových výukových dramat na aktuální témata z osnov 1. stupně ZŠ, včetně jejich realizace a komplexního teoretického rozboru.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: SVOBODO/PEDF.CUNI.CZ (10.09.2008)

Cílem předmětu Metody a techniky DV. II. je hloubková analýza strukturovaných dramat, na základě znalostí a dovedností z kurzu Metody a techniky DV I, a zvládnutí tvorby vlastních strukturovaných dramat na teoretické a praktické úrovni.

Literatura -
Poslední úprava: SVOBODO/PEDF.CUNI.CZ (01.01.2011)

Koťátková, S. a kol.........Vybrané kapitoly z dramatické výchovy, Praha 1998

Machková, E...................Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu, Praha 1996

Clark,J.,Dobson,W.,Goode,T.,Neelands,J.........Lekce pro život, Brno 2008

Metody výuky -
Poslední úprava: SVOBODO/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2008)

seminář

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Radmila Svobodová (05.10.2016)

Zkouška z metod a technik DV

dvojice - strukturované drama pro děti 1. stupně (výjimky konzultovat)

téma:  z osnov resp.RVP

 

zkouška má 2 části:

1) přípravu a realizaci se skupinou DV

 čas: 60 - 80 min. (časový limit je součástí zkoušky)

oba z dvojice jsou při realizaci společně v akci

 

2) písemná část

       - obsahuje cíle dramatu (jak z oblasti DV, tak z oblasti výukové - osnovy)

   - obsahuje vše, co by stejně pokročilý učitel DV potřeboval k realizaci tohoto

                   dramatu (popis, fakta, obrázky, vyprávění atd.)

   - písemná příprava (možno ve dvojici) : obsahuje u každého kroku: - techniku

                                                                                                              - řešení prostoru

                                                                                                              - pomůcky

                                                                   - obsah kroku                                                                        -  instrukci

- reflexe vlastní realizace  (každý vlastní)

 

 - návrh  úpravy dramatu po jeho realizaci a evaluaci (možno ve 2)

   

Odevzdává se vytištěné.

Sylabus -
Poslední úprava: SVOBODO/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2008)

Anylýza konkrétních realizovaných strukturovaných dramat.

Specifika práce se strukturovaným dramatem.

Jednotlivé techniky, možnosti jejich variací a propojení.

Tvorba strukturovaných dramat studenty.

Realizace vlastních strukturovaných dramat studenty.

Teoretický rozbor a pedagogická reflexe realizovaných celků.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: SVOBODO/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2008)

Kurz je určen pouze studentům, kteří absolvovali kurz Metody a techniky DV I.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK