PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Literárně dramatický seminář - OB7315352
Anglický název: Drama with Literature Course
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: O01315235
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Radek Marušák
Mgr. Radmila Svobodová
Je záměnnost pro: OKB7315352
Anotace -
Poslední úprava: MARUSAK/PEDF.CUNI.CZ (04.09.2008)
Kurz je určen posluchačům specializace dramatická výchova. Jeho cílem je rozvíjet dovednosti v práci s uměleckou literaturou pro děti a mládež. Obsahem kurzu je především konkrétní práce s vybranými uměleckými texty naší a světové literatury pro děti a mládež, jejich analýza z hlediska potřeb dramatické výchovy, plánování a realizace didaktiky zaměřených činností s použitím textů této literatury.
Cíl předmětu
Poslední úprava: MARUSAK/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2008)

Studenti získají praktické i toretické zázemí pro práci s literárním textem metodami dramatické výchovy.

Literatura
Poslední úprava: MARUSAK/PEDF.CUNI.CZ (04.09.2008)

Kol.:Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Karolinum,Praha 1998

Ulrychová, I., Gregorová, V., Švejdová, H.: Hrajeme si s pohádkami. Portál, Praha 2001.

Machková, E.: Volba literární látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramattičnosti. SDAMU, Praha 2000

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MARUSAK/PEDF.CUNI.CZ (11.09.2008)

Klasifikovaný zápočet: aktivní účast v semináři, písemný rozbor kratšího literárního díla z pohledu literárního i z pohledu dramatické výchovy a písemný scénář lekce vytvořený na základě tohoto díla

Sylabus
Poslední úprava: MARUSAK/PEDF.CUNI.CZ (11.09.2008)

Práce s textem: strategie uplatnění metod dramatické výchovy

Práce s textem: věková specifika hráčů

Práce s textem: koplexní tematické celky

Práce s textem: strukturované drama na základě literární předlohy

Vstupní požadavky
Poslední úprava: MARUSAK/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2008)

Kurz je přednostně určen pro studenty specializace dramatická výchova

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK