PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Metody a techniky DV I - OB7315351
Anglický název: Methods and Techniques of Drama in Education I
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: O01315233
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Radmila Svobodová
doc. Mgr. Radek Marušák
Je záměnnost pro: OKB7315351
Anotace -
Poslední úprava: SVOBODO/PEDF.CUNI.CZ (10.09.2008)
Anotace: Kurs je určen studentům specializace dramatická výchova a navazuje na kursy prvního roku této specializace. Jeho náplň tvoří techniky strukturovaného dramatu a jejich konkrétní řazení do výukových celků - strukturovaných dramat (problémová, se sociální tématikou, vycházející z literatury, dějepisná, dramata na aktuální témata).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: SVOBODO/PEDF.CUNI.CZ (10.09.2008)

Cílem kurzu Metody a techniky DV. I. je seznámení s metodou strukturovaného dramatu, jeho jednotlivými technikami, a základy stavby strukturovaných dramat jako výukových celků.

Literatura -
Poslední úprava: SVOBODO/PEDF.CUNI.CZ (01.01.2011)

Valenta,J.......................Metody a techniky dramatické výchovy, Praha 1998

Morganová,N., Saxtonová,J............Vyučování dramatu, Praha 2001

Ulrychová,I..................Drama a příběh, DAMU Praha 2007

Metody výuky -
Poslední úprava: SVOBODO/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2008)

přednáška + seminář

Sylabus -
Poslední úprava: SVOBODO/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2008)

Strukturované drama jako výukový celek.

Techniky strukturovaného dramatu.

Strukturované drama a sociální tématika.

Strukturované drama a literatura.

Strukturované drama a prevence patologických jevů a sociálních problémů..

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Radmila Svobodová (05.10.2016)

Aktivní účast v hodinách, docházka.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK