PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Praxe dramatické výchovy - OB7315152
Anglický název: Practice in drama education I
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
Je záměnnost pro: OKB7315152, OPB01N148B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: HOLEMA/PEDF.CUNI.CZ (05.03.2013)
V rámci předmětu praxe dramatické výchovy I jsou studentům se specializací dramatická výchova umožněny náslechy v hodinách zkušených učitelů, kteří učí předmět dramatická výchova, nebo v rámci svého vyučování využívají metod a technik dramatické výchovy. Náslechy jsou organizovány napříč 1. stupněm ZŠ a po těchto násleších je umožněno diskutovat s danými odborníky z praxe.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK