PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Didaktika předškolní HV II - OB7308222
Anglický název: Didactics of Preschool Music Education II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPB01H1C4B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Je záměnnost pro: OKB7308222
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)
Obsahem předmětu je uvést studenty do základů didaktiky hudební výchovy. Bude se vázat na didaktické zásady, vyučovací metody, podstatu hudební integrace, práci s Českou Orffovou školou.
Cíl předmětu
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

Cílem předmětu  je  rozšířit  vědomostní a dovedností základ ze zimního semestru 2. ročníku studia. Hlavní důraz ve výuce bude  uplatněn na  propojení pěveckých a instrumentálních činností a hlubší osvětlení hudebně didaktických principů vzdělávání dětí v předškolním věku.
Cílem předmětu  je  rozšířit  vědomostní a dovedností základ ze zimního semestru 2. ročníku studia. Hlavní důraz ve výuce bude  uplatněn na  propojení pěveckých a instrumentálních činností a hlubší osvětlení hudebně didaktických principů vzdělávání dětí v předškolním věku.

Literatura
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

ZEZULA,J.-JANOVSKÁ,O. Hudební výchova v mateřské škole. Praha: SPN 1985,2.vydání, s.280.
JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole-Hudba a pohyb, 1. díl. Nová Paka: FTČ 1997,  2001, 56 s.,  ISBN 80-902662-4-X.
KULHÁNKOVÁ, E. Písničky a říkadla s tancem. Praha: Portál 1999, s.143, ISBN 80-7178-306-4.
Šimanovský Z., Tichá, A., Lidové písničky a hry s nimi. Praha: Portál 1999, 80-7178-323-4
ŠIMČÍK,D: Rytmizujeme 33 slovenských prísloví a porekadiel. Prešov: Rokus 2002, 1. vydání, ISBN:80-89055-15-x.
VISKUPOVÁ,B.:Hudebně pohybové hry. Praha:Ústřední škola - Česká obec sokolská 2002, 1. vydání, s.49.
VISKUPOVÁ, BOŽENA. Hudba a pohyb.Praha: SPN 1987.
VEREB,J.,VISKUPOVÁ,B., KODEJŠKA,M. a kol. Rodinné písničky pro naše dětičky. Praha: Rolino, s.r.o, 2006, s.72, ISBN 80-901678-4-5.
JURKOVIČ, P. Instrumentální soubor na základní škole. Praha: SPN, 1989, 181 s., č.  02/53  14-623-89.
HURNÍK, I., EBEN, P.: Česká Orffova škola, 1. díl.Praha : Supraphon 1983, s.53., č. 16/2   02-263-69.
ŠIMČÍK,D.: Rytmizujeme 33 slovenských prislovi a porekadiel. Prešov: Rokus 2002, ISBN:80-89055-15-x.
HUDEBNÍ VÝCHOVA.Časopis pro hudební výchovu a obecně estetickou výchovu školní a  mimoškolní. UK v Praze - Pedagogická fakulta,   Praha. ISSN 1210-3683.
MÚZY V ŠKOLE  Časopis pro hudební výchovu .FHV  UMB, Banská Bystrica
ISSN1335- 1605.
ZEZULA,J.-JANOVSKÁ,O. Hudební výchova v mateřské škole. Praha: SPN 1985,2.vydání, s.280.JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole-Hudba a pohyb, 1. díl. Nová Paka: FTČ 1997,  2001, 56 s.,  ISBN 80-902662-4-X.KULHÁNKOVÁ, E. Písničky a říkadla s tancem. Praha: Portál 1999, s.143, ISBN 80-7178-306-4.Šimanovský Z., Tichá, A., Lidové písničky a hry s nimi. Praha: Portál 1999, 80-7178-323-4ŠIMČÍK,D: Rytmizujeme 33 slovenských prísloví a porekadiel. Prešov: Rokus 2002, 1. vydání, ISBN:80-89055-15-x.VISKUPOVÁ,B.:Hudebně pohybové hry. Praha:Ústřední škola - Česká obec sokolská 2002, 1. vydání, s.49.VISKUPOVÁ, BOŽENA. Hudba a pohyb.Praha: SPN 1987. VEREB,J.,VISKUPOVÁ,B., KODEJŠKA,M. a kol. Rodinné písničky pro naše dětičky. Praha: Rolino, s.r.o, 2006, s.72, ISBN 80-901678-4-5.JURKOVIČ, P. Instrumentální soubor na základní škole. Praha: SPN, 1989, 181 s., č.  02/53  14-623-89.HURNÍK, I., EBEN, P.: Česká Orffova škola, 1. díl.Praha : Supraphon 1983, s.53., č. 16/2   02-263-69.ŠIMČÍK,D.: Rytmizujeme 33 slovenských prislovi a porekadiel. Prešov: Rokus 2002, ISBN:80-89055-15-x.HUDEBNÍ VÝCHOVA.Časopis pro hudební výchovu a obecně estetickou výchovu školní a  mimoškolní. UK v Praze - Pedagogická fakulta,   Praha. ISSN 1210-3683.MÚZY V ŠKOLE  Časopis pro hudební výchovu .FHV  UMB, Banská Bystrica ISSN1335- 1605.        

Metody výuky
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

V plánovaném rozsahu  13 týdnů výuky u prezenčního studia s dotací  jedné hodiny za týden  budou v seminářích uplatňovány dialogické metody práce. Studentky budou vlastnit podrobný plán  na jednotlivé hodiny a v těchto plánech budou vyznačeny i jejich vlastní vystoupení před skupinou. Na nich předvedou se skupinou motivaci, nácvik písně a následně uplatnění rytmu,pulzace, metra, ostatinata s využitím orffovských hudebních nástrojů. Ke svému vystoupení využijí kvalitně vypracované přípravy. Hodnocení jejich práce pak bude předmětem rozhovoru učitele se skupinou (pozitiva a negativa, podněty v dané oblasti). Jejich příprava bude kontrolována v průběhu semestru. Od učitele obdrží  na počátku semestru metodické náměty pro jejich vystoupení před skupinou
V plánovaném rozsahu  13 týdnů výuky u prezenčního studia s dotací  jedné hodiny za týden  budou v seminářích uplatňovány dialogické metody práce. Studentky budou vlastnit podrobný plán  na jednotlivé hodiny a v těchto plánech budou vyznačeny i jejich vlastní vystoupení před skupinou. Na nich předvedou se skupinou motivaci, nácvik písně a následně uplatnění rytmu,pulzace, metra, ostatinata s využitím orffovských hudebních nástrojů. Ke svému vystoupení využijí kvalitně vypracované přípravy. Hodnocení jejich práce pak bude předmětem rozhovoru učitele se skupinou (pozitiva a negativa, podněty v dané oblasti). Jejich příprava bude kontrolována v průběhu semestru. Od učitele obdrží  na počátku semestru metodické náměty pro jejich vystoupení před skupinou

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

zápočet
zápočet

Sylabus
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

Obsah  předmětu obsahuje:
didaktické zásady v hudebním vyučování včetně příkladů jejich uplatňování v praxi
vyučovací metody a diferenciace žáků v hudební výchově
integrace hudebních činností s ostatními estetickovýchovnými činnostmi na příkladech
struktura vyučovací hodiny a příprava učitele na vyučování, včetně mimoškolní hudebně osvětové práce s předškolními dětmi
V rámci předmětu bude představena česká adaptace Orffovy školy, jak byla vypracována  I. Hurníkem, P. Ebenem, B. Viskupovou a P. Jurkovičem. V semináři budou propojeny pěvecké a klavírní dovednosti a rovněž i hra na sopránovou zobcovou flétnu. Studenti se seznámí s popisem a využitím Orffových hudebních nástrojů, zaměří se na práci s motivem, hudební větou, na improvizaci závětí k danému rytmickému a později i melodickému předvětí, na vymýšlení variací na danou hudební myšlenku ve smyslu změn rytmických i rytmicko melodických, na rondo rytmické a melodické při zapojení různých bicích a melodických orffovských nástrojů. V rámci předmětu budou studenti hrát a zpívat vybrané lidové a umělé písně uvedené v 1. dílu České Orffovy školy, budou vymýšlet využití Orffových hudebních nástrojů při zpěvu písní nebo při hudebně pohybových projevech na lidové písně, které se učili v předmětu Hra na klavír.  V rámci seminární práce studenti  vypracují  partitury 3 písní  pro děti v předškolním věku s uplatněním hry na zobcovou sopránovou flétnu, bicí i melodické nástroje z Orffova hudebního instrumentáře a klavíru. S pomocí klavíru pak předvedou jejich nácvik se studenty v semináři.
Obsah  předmětu obsahuje:didaktické zásady v hudebním vyučování včetně příkladů jejich uplatňování v praxivyučovací metody a diferenciace žáků v hudební výchověintegrace hudebních činností s ostatními estetickovýchovnými činnostmi na příkladechstruktura vyučovací hodiny a příprava učitele na vyučování, včetně mimoškolní hudebně osvětové práce s předškolními dětmi
V rámci předmětu bude představena česká adaptace Orffovy školy, jak byla vypracována  I. Hurníkem, P. Ebenem, B. Viskupovou a P. Jurkovičem. V semináři budou propojeny pěvecké a klavírní dovednosti a rovněž i hra na sopránovou zobcovou flétnu. Studenti se seznámí s popisem a využitím Orffových hudebních nástrojů, zaměří se na práci s motivem, hudební větou, na improvizaci závětí k danému rytmickému a později i melodickému předvětí, na vymýšlení variací na danou hudební myšlenku ve smyslu změn rytmických i rytmicko melodických, na rondo rytmické a melodické při zapojení různých bicích a melodických orffovských nástrojů. V rámci předmětu budou studenti hrát a zpívat vybrané lidové a umělé písně uvedené v 1. dílu České Orffovy školy, budou vymýšlet využití Orffových hudebních nástrojů při zpěvu písní nebo při hudebně pohybových projevech na lidové písně, které se učili v předmětu Hra na klavír.  V rámci seminární práce studenti  vypracují  partitury 3 písní  pro děti v předškolním věku s uplatněním hry na zobcovou sopránovou flétnu, bicí i melodické nástroje z Orffova hudebního instrumentáře a klavíru. S pomocí klavíru pak předvedou jejich nácvik se studenty v semináři.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (21.01.2010)

Žádné

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK