PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Hra na klavír III - OB7308221
Anglický název: Playing the Piano III
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Je záměnnost pro: OKB7308221
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. (05.01.2019)
Studenti se naučí hrát 8 drobných přednesových skladeb pro děti v předškolním věku a získají dovednosti, které následně využijí při nácviku písní (transponování, stylizování, rozezpívání). Naučí se hrát další lidové, umělé písně durové a také mollové. Některé budou vhodné pro hudebně pohybové využití. Seznámí se i s dílem Česká Orffova škola.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. (05.01.2019)

Cílem discipliny Hra na klavír II je dále prohlubovat dovednosti ze 2. semestru studia a připravit studenty na klasifikovaný zápočet ve formě přehrávky na konci 3. semestru  studia.

Literatura
Poslední úprava: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. (05.01.2019)

KODEJŠKA,M.-POPOVIČ,M.,VEREB,J. Klavírní doprovody a dirigování písní v MŠ a v ZŠ. Praha: UK-PedF, 2018. ISBN 978-80-7290-976-6.

DOSTÁL,J. Nový Beyer. Zábavná klavírní škola s lidovými písněmi, hrami a hádankami.Praha:Editio Supraphon, 1971.  ISBN 02-131-71.

KODEJŠKA,M. Výběr lidových a umělých písní pro děti v MŠ a  ZŠ. Praha: K Hv, 2018.

KODEJŠKA,M.. Výběr přednesových skladeb pro studium Učitelství pro MŠ.  Praha: K Hv,2018.

MALÝM ZPĚVÁČKUM Zpěvník pro MŠ. Praha: SPN, 1986.

KODEJŠKA,M. Výběr lidových a umělých písní pro děti v MŠ a  ZŠ. Praha: K Hv, 2018.

KODEJŠKA,M. Výběr přednesových skladeb pro studium Učitelství pro MŠ.  Praha: K Hv,2018.

Kodejška,M. Individuální záznamové listy ke hře na klavír pro studenty.Učitelství pro MŠ. (B  a C programy). Praha: K Hv 2018.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. (05.01.2019)

V plánovaném rozsahu 13 týdnů výuky u prezenčního studia s dotací jedné hodiny za týden budou v seminářích uplatňovány dialogické metody práce. Vzhledem ke skupinové výuce je velký význam kladen na samostatnou domácí přípravu. Studentům budou jednotlivé skladby a způsoby doprovodů písní názorně ukázány učitelem. Studentky budou mít možnost si tyto ukázky znovu přiblížit i při své domácí práci na elektronickém nosiči nebo na YouTube. Jednotlivé skladby a kroky jsou metodicky promyšlené a jsou zapsány v Individuálním záznamovém archu, který má každý student k dispozici a předkládá ho učiteli při výuce. Nároky na studenty jsou diferencované podle jejich předcházejících hudebních zkušeností do programu A (úplní začátečníci) a do programu B (dřívější zkušenost). Studenti obdrží klasifikovaný zápočet, když splní veškeré předem uložené úkoly v oblasti hry na klavír a improvizace doprovodů lidových písní a úspěšně vykoná přehrávku.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)

klasifikovaný zápočet

Sylabus
Poslední úprava: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. (05.01.2019)

Student začátečník (A program)

I. Přednesové skladby z Klavírní školy pro začátečníky:

(Vaňhal, J.K: Allegretto, KŠ I, č. 95, s. 60+ Ryba, J.: Teče, voda, teče, KŠ I, č. 98, s. 61+ Zahrajte mi, muzikanti+ Sarauer, A.: Strašpytel ve tmě, KŠ II, č. 25, s. 88+ Hurník, I.: Smutná písnička+ Nečasová, J.: Ráno a Večer+ Nečasová, J.: Princezna+ Nečasová, J.: Král.
II. Zpěv a hra vokálně průpravných cvičení a dovednost vytvořit rytmickou a melodickou zkratku písní pro rozezpívání v tóninách C dur, D dur, E dur, F dur, G dur:

III. Hra a zpěv písní pro MŠ ze zpěvníku Malým zpěváčkům se stylizací doprovodů:
Štědrej večer, s. 66, Nestarej se, ženo má, s. 99, Stojí vrba, s. 63, Vláček, s. 18, Lítala si laštovička, s. 128

IV. Hra a zpěv mollových písní z příručky v jedné tónině: Ej, padá, padá, s. 17, Křepelenka, s. 17

V. Hra a zpěv písní pro hudebně pohybovou výchovu (bez transpozic): Točíme kolečko, Jarní popěvek,Vláček, Na procházce, Myšky

VI. Hra a zpěv písní z České Orffovy školy (melodie bez transpozic):
Vyjdi, vyjdi, slunéčko, Halí,belí, Zlatá brána, Šneček, Cibulenka, Běží liška, Snědli vlci berana,Kolíbavka,Sil Petr proso, Už je to uděláno, Ptáci, Potěšení, Nechoď tam Šibal pekař, Liška, Byla jedna babka,Kukačka II, Rozpočítadlo,Visatec

Student mírně pokročilý (B program):
Program studia je v zimním semestru 3. ročníku u programu B stejný jako u programu A. U programu B je větší zřetel kladen na výraz a dynamiku a kvalitu úhozu u skladeb i písní. Studenti budou interpretovat čtyři přednesové skladby vhodné pro děti předškolního věku. Výběr bude proveden po konzultaci s učitelem i s přihlédnutím k vlastním návrhům studentů.

Obsah veřejné přehrávky k získání klasifikovaného zápočtu:
a) Přednesová skladba ze 3. semestru dle vlastní volby

b) Přednesová skladba ze 3. semestru určená

c) Tři průpravná nebo přípravná cvičení v transpozicích se zpěvem

d) Jedna určená píseň ze zpěvníku Malým zpěváčkům

e) Jedna určená píseň pro pohybovou dramatizaci nebo taneček

f) Jedna určená lidová nebo umělá píseň z 1. dílu Orffovy školy (jen melodie)

Hodnocení (maximálně je možné dosáhnout u přehrávky 60 bodů):
60-55 bodů odpovídá známce výborně, 54 - 48 odpovídá známce velmi dobře, 47 - 30 odpovídá známce dobře, nižší počet bodů znamená, že student nevyhověl.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK