PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Didaktika předškolní HV I - OB7308220
Anglický název: Didactics of Preschool Music Education I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Je záměnnost pro: OKB7308220
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. (05.01.2019)
Ve výuce bude položen důraz na metodiku pěveckých dovedností. Rozvoj hudebních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku bude vysvětlen z pohledu hudební psychologie a sociologie. Studenti získají přehled o úkolech a obsahu hudební výchovy v mateřské škole. Obsah výuky v semináři tvoří průpravná a přípravná hlasová cvičení a metodické postupy v práci s písní (ozvěna, štafeta, ztracená melodie písně, střídání kolektivního a sólového zpěvu, vyjadřování rytmických hodnot hrou na tělo, hra na dirigenta aj.). Pro získání zápočtu studenti vytvoří didaktické přípravy na nácvik tří lidových a dvou umělých písní. Vystoupí s některými z nich před seminární skupinou. Domyslí uplatnění zvolených písní v pedagogické praxi. Studenti s prohloubenou hudební výchovou získají navíc přehled o pěvecké literatuře pro předškolní děti a základních hudebních formách, kterých je možné využít v hudebních činnostech s předškolními dětmi.
Cíl předmětu
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

Cílem předmětu  je pochopit hudební výchovu  předškolních dětí z teoretického a hlavně z praktického hlediska. Proto obsahovým námětem bude pouze přehledná charakteristika  hudebně psychologických a sociologických základů rozvoje hudebnosti z ontogenetického hlediska. Hlavní důraz ve výuce bude položen na metodiku rozvoje pěveckých dovedností.
Cílem předmětu  je pochopit hudební výchovu  předškolních dětí z teoretického a hlavně z praktického hlediska. Proto obsahovým námětem bude pouze přehledná charakteristika  hudebně psychologických a sociologických základů rozvoje hudebnosti z ontogenetického hlediska. Hlavní důraz ve výuce bude položen na metodiku rozvoje pěveckých dovedností.

Literatura
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

D`ANDREA, FLORIANA ; HLAVÁČKOVÁ, IVANA ; KODEJŠKA, MILOŠ Rozvíjíme hudební vnímání a vyjadřování . Praha , 1998.
TICHÁ,A.: Učíme děti zpívat. Praha: Portál 2005, 1. vydání,s.148,  ISBN:80-7178-916-X.
SEDLÁK, F.  Didaktika hudební výchovy na l. st. ZŠ.  Praha : SPN 1985. 311 stran.
HERDEN,J. Hudební hodinky pro táty a maminky. Praha: Rodiče 2004, 1.vydání,s.141, ISBN:80-86695-46-8.
KRBAŤA, P. Psychológia hudby nielen pre hudebníkov. Prešov 1994. ISBN 80-967089-4-5.
SEDLÁK, F. Základy hudební psychologie. Praha : SPN 1990. ISBN 80-04-20587-9.
JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole-Hudba a pohyb, 1. díl. Nová Paka: FTČ, 1997, 2001, 56 s.,  ISBN 80-902662-4-X.
JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole-Zobcová flétna. Nová Paka: FTČ, 1999, 56 s.,  ISBN 80-902662-0-7.
KODEJŠKA,M.  Integrativní hudební výchova dítěte předškolního věku. Praha : PedF UK 2002, 1. vydání, s.76,  ISBN:80-7290-080-3.
KODEJŠKA M. Hudební výchova dětí předškolního věku. Praha SPN, 1989. Poznámka: skriptum I.,II.
KULHÁNKOVÁ, E. Písničky a říkadla s tancem. Praha: Portál, 1999, 143 s., ISBN 80-7178-306-4.
KULHÁNKOVÁ, E. Hudebně pohybová výchova. Praha: Portál, 2000, 135 s., ISBN 80-7178-437-0.
MALÝM ZPĚVÁČKUM. Zpěvník pro MŠ. Praha:  SPN 1986, s.255.
VISKUPOVÁ,B.Hudebně pohybové hry.  Praha:Ústřední škola - Česká obec sokolská 2002, 1. vydání, s.49.
VISKUPOVÁ B. Hudební pohybová výchova a zpěv. Praha, 1989.
VISKUPOVÁ, BOŽENA.Hudba a pohyb . Praha: SPN, 1987.
VEREB,J.,VISKUPOVÁ,B., KODEJŠKA,M. a kol. Rodinné písničky pro naše dětičky.Praha: ROlino, s.r.o, 2006, s.72, ISBN 80-901678-4-5.
HUDEBNÍ VÝCHOVA.Časopis pro hudební výchovu a obecně estetickou výchovu školní a  mimoškolní. UK v Praze - Pedagogická fakulta,   Praha. ISSN 1210-3683.
MÚZY V ŠKOLE  Časopis pro hudební výchovu .FHV  UMB, Banská Bystrica
ISSN1335- 1605.
ŠIMANOVSKÝ, ZDENĚK ; TICHÁ, ALENA. Lidové písničky a hry s nimi. Praha , 1999.
ZEZULA J., JANOVSKÁ O. Hudební výchova v MŠ (metodika). Praha SPN, 1987.
D`ANDREA, FLORIANA ; HLAVÁČKOVÁ, IVANA ; KODEJŠKA, MILOŠ Rozvíjíme hudební vnímání a vyjadřování . Praha , 1998. TICHÁ,A.: Učíme děti zpívat. Praha: Portál 2005, 1. vydání,s.148,  ISBN:80-7178-916-X.SEDLÁK, F.  Didaktika hudební výchovy na l. st. ZŠ.  Praha : SPN 1985. 311 stran.HERDEN,J. Hudební hodinky pro táty a maminky. Praha: Rodiče 2004, 1.vydání,s.141, ISBN:80-86695-46-8.KRBAŤA, P. Psychológia hudby nielen pre hudebníkov. Prešov 1994. ISBN 80-967089-4-5.SEDLÁK, F. Základy hudební psychologie. Praha : SPN 1990. ISBN 80-04-20587-9.JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole-Hudba a pohyb, 1. díl. Nová Paka: FTČ, 1997, 2001, 56 s.,  ISBN 80-902662-4-X.JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole-Zobcová flétna. Nová Paka: FTČ, 1999, 56 s.,  ISBN 80-902662-0-7.KODEJŠKA,M.  Integrativní hudební výchova dítěte předškolního věku. Praha : PedF UK 2002, 1. vydání, s.76,  ISBN:80-7290-080-3.KODEJŠKA M. Hudební výchova dětí předškolního věku. Praha SPN, 1989. Poznámka: skriptum I.,II.KULHÁNKOVÁ, E. Písničky a říkadla s tancem. Praha: Portál, 1999, 143 s., ISBN 80-7178-306-4.KULHÁNKOVÁ, E. Hudebně pohybová výchova. Praha: Portál, 2000, 135 s., ISBN 80-7178-437-0.MALÝM ZPĚVÁČKUM. Zpěvník pro MŠ. Praha:  SPN 1986, s.255.VISKUPOVÁ,B.Hudebně pohybové hry.  Praha:Ústřední škola - Česká obec sokolská 2002, 1. vydání, s.49.VISKUPOVÁ B. Hudební pohybová výchova a zpěv. Praha, 1989. VISKUPOVÁ, BOŽENA.Hudba a pohyb . Praha: SPN, 1987.VEREB,J.,VISKUPOVÁ,B., KODEJŠKA,M. a kol. Rodinné písničky pro naše dětičky.Praha: ROlino, s.r.o, 2006, s.72, ISBN 80-901678-4-5.HUDEBNÍ VÝCHOVA.Časopis pro hudební výchovu a obecně estetickou výchovu školní a  mimoškolní. UK v Praze - Pedagogická fakulta,   Praha. ISSN 1210-3683.MÚZY V ŠKOLE  Časopis pro hudební výchovu .FHV  UMB, Banská Bystrica ISSN1335- 1605.        ŠIMANOVSKÝ, ZDENĚK ; TICHÁ, ALENA. Lidové písničky a hry s nimi. Praha , 1999. ZEZULA J., JANOVSKÁ O. Hudební výchova v MŠ (metodika). Praha SPN, 1987.

Metody výuky
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

V plánovaném rozsahu  13 týdnů výuky u prezenčního studia s dotací  jedné hodiny za týden  budou v seminářích uplatňovány dialogické metody práce. Studentky budou vlastnit podrobný plán  na jednotlivé hodiny a v těchto plánech budou vyznačeny i jejich vlastní vystoupení před skupinou. Na nich předvedou se skupinou motivaci, nácvik písně. Ke svému vystoupení využijí kvalitně vypracované přípravy. Hodnocení jejich práce pak bude předmětem rozhovoru učitele se skupinou (pozitiva a negativa, podněty v dané oblasti). Jejich příprava bude kontrolována v průběhu semestru. Od učitele obdrží  na počátku semestru metodické náměty pro vystoupení.
V plánovaném rozsahu  13 týdnů výuky u prezenčního studia s dotací  jedné hodiny za týden  budou v seminářích uplatňovány dialogické metody práce. Studentky budou vlastnit podrobný plán  na jednotlivé hodiny a v těchto plánech budou vyznačeny i jejich vlastní vystoupení před skupinou. Na nich předvedou se skupinou motivaci, nácvik písně. Ke svému vystoupení využijí kvalitně vypracované přípravy. Hodnocení jejich práce pak bude předmětem rozhovoru učitele se skupinou (pozitiva a negativa, podněty v dané oblasti). Jejich příprava bude kontrolována v průběhu semestru. Od učitele obdrží  na počátku semestru metodické náměty pro vystoupení.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

zápočet
zápočet

Sylabus
Poslední úprava: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. (05.01.2019)

Ve výuce bude položen důraz na metodiku pěveckých dovedností. Rozvoj hudebních schopností a dovedností  u dětí v předškolním věku bude vysvětlen  z pohledu hudební psychologie a sociologie. Studenti získají přehled o úkolech a obsahu hudební výchovy v mateřské škole. Obsah výuky v semináři tvoří průpravná a přípravná hlasová cvičení a metodické postupy v práci s písní (ozvěna, štafeta, ztracená melodie písně, střídání kolektivního a sólového zpěvu, vyjadřování rytmických hodnot hrou na tělo, hra na dirigenta aj.). Pro získání zápočtu studenti vytvoří didaktické přípravy na nácvik  dvou písní. Vystoupí s některými z nich před seminární skupinou. Domyslí uplatnění zvolených písní v pedagogické praxi. Studenti s prohloubenou hudební výchovou získají navíc přehled o pěvecké literatuře pro předškolní děti a základních hudebních formách, kterých je možné využít v hudebních činnostech s předškolními dětmi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK