PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Hra na klavír II - OB7308126
Anglický název: Playing the Piano II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPB01H1E3B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Je záměnnost pro: OKB7308126
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (15.04.2008)
Developing piano technique by practising songs and performance pieces for preschool children, differentiating classwork according to students' three achievement levels (a, b, c).
Cíl předmětu
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)

Cílem discipliny Hra na klavír II je dále prohlubovat dovednosti z 1. semestru studia a připravit studenty na všestranné využití klavíru pro školní praxi ve všech hudebních činnostech.

Literatura
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)

KODEJŠKA,M.- POPOVIČ,M.. Příručka klavírních doprovodů a dirigování písní v MŠ a ZŠ. Praha:Portál 1996, 1. vydání, s.117, ISBN::80-7178-099-5.

DROPOVÁ,A. Hráme na klavíri a keyboarde. Prešov: Prešovský hudobný spolok 2001, Súzvuk, 1. vydanie,s. 48, ISBN:80-968600-3-8.

DOSTÁL,J. Nový Beyer. Zábavná klavírní škola s lidovými píšněmi, hrami a hádankami. Praha:Editio Supraphon 1971, 1. vydání, s.95, ISBN: 02-131-71.

MILES, JOHN C. Začínáme hrát na klavír.Praha: Svojtka + CO 1998, 2.vydání, s.64, ISBN: 80-7237-056-1.

KODEJŠKA,M.Výběr lidových a umělých písní pro děti v MŠ a  ZŠ. Praha (kompendium) 2002.

KODEJŠKA,M.. Výběr přednesových skladeb pro studium Učitelství pro MŠ. Praha: (kompendium) 2002.

Kodejška,M. Individuální záznamové listy ke hře na klavír pro studenty.Učitelství pro MŠ.- A program, B program. Praha: (kompendium) 2005.

Metody výuky
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)

V plánovaném rozsahu 13 týdnů výuky u prezenčního studia s dotací jedné hodiny za týden budou v seminářích uplatňovány dialogické metody práce. Vzhledem ke skupinové výuce je velký význam kladen na samostatnou domácí přípravu. Studentům budou jednotlivé skladby a způsoby doprovodů písní názorně ukázány učitelem. Studentky budou mít možnost si tyto ukázky znovu přiblížit i při své domácí práci na elektronickém nosiči nebo na YouTube. Jednotlivé skladby a kroky jsou metodicky promyšlené a jsou zapsány v Individuálním záznamovém archu, který má každý student k dispozici a předkládá ho učiteli při výuce. Nároky na studenty jsou diferencované podle jejich předcházejících hudebních zkušeností do programu A (úplní začátečníci) a do programu B (dřívější zkušenost). Studenti obdrží zápočet, když splní veškeré předem uložené úkoly v oblasti hry na klavír a improvizace doprovodů lidových písní.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)

zápočet

Sylabus
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)

Student začátečník (A program) se naučí 8 drobných přednesových skladeb pro děti (Vyvandroval Janko, KŠ I, č. 28, s.23+ Na zelenej lúke, KŠ I, č. 75, s. 47+Kmotr Vávra, KŠ I, č. 77. s. 48+ Etudu- pochod, KŠ I, č. 112, s,70 + Taneček, KŠ I, č. 69, s. 43+ Děvčátko tančí, KŠ I, č. 92, s. 58+Etuda, KŠ I, č. 101, s. 63 + Dumka, KŠ I, č. 113, s.70). Bude hrát jednooktávové stupnice F dur,G dur,A dur, H dur pravou rukou a harmonické kadence v tóninách F dur, G dur, A dur, H dur levou rukou. Harmonickou kadenci T,S,D se naučí stylizovat jako polku, pochod,kombinovaně, valčík a rozloženě v tóninách C dur,D dur,E dur, F dur,G dur,A dur,H dur. Naučí se transponovat do probraných tónin a stylizovat 10 písní pro předškolní děti a 13 písní pro školní děti. V tónině C dur se naučí zpívat a doprovázet akordicky další dětské písně.

Student mírně pokročilý (B program) se naučí dalších 8 přednesových skladeb pro děti (Vaňhal, J.K: Allegretto, KŠ I, č. 95, s. 60+ Ryba, J.: Teče, voda, teče, KŠ I, č. 98, s. 61+ Zahrajte mi, muzikanti+ Sarauer, A.: Strašpytel ve tmě, KŠ II, č. 25, s. 88+ Hurník, I.: Smutná písnička+ Nečasová, J.: Ráno a Večer+ Nečasová, J.: Princezna+ Nečasová, J.: Král.

Bude hrát jednooktávové stupnice F dur,G dur,A dur,H dur pravou rukou a harmonické kadence v tóninách F dur,G dur,A dur,H dur levou rukou. Harmonickou kadenci T,S,D se naučí stylizovat jako polku, pochod,kombinovaně, valčík a rozloženě v tóninách C dur,D dur,E dur,F dur,G dur,A dur,H dur. Naučí se transponovat do probraných tónin a stylizovat 10 písní pro předškolní děti a 13 písní pro školní děti. V tónině C dur se naučí zpívat a doprovázet akordicky další dětské písně. Dosažené výsledky ve hře na klavír budou také součástí zkoušky ze Základů hudební výchovy II na konci 2. semestru studia.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (21.01.2010)

Žádné

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK