PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Hra na klavír I - OB7308125
Anglický název: Playing the Piano I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Je záměnnost pro: OKB7308125
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)
Student začátečník (A program) se seznámí se správnou kulturou úhozu, uvolněním ruky při hře jednoduchých etud. Základem výuky bude výběr etud z Klavírní školy BGS až do čísla 35. Naučí se hrát jednooktávové stupnice C dur, D dur, E dur pravou rukou a v levé ruce základní harmonické kadence T,S,D v tóninách C dur, D dur, E dur. Součástí výuky bude hra a zpěv deseti písní pro předškolní děti v tónině C dur. Student mírně pokročilý (B program) nacvičí 8 přednesových skladeb z Klavirní školy pro začátečníky BGS, které se vztahují programově k pedagogickému využití u dětí v předškolním věku. Naučí se hrát jednooktávové stupnice C dur, D dur, E dur pravou rukou a v levé ruce základní harmonické kadence T,S,D v tóninách C dur, D dur, E dur. Součástí výuky bude hra a zpěv dvaceti písní pro předškolní děti v tónině C dur.
Cíl předmětu
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)

Cílem discipliny Hra na klavír a improvizace doprovodů I je uvést studenty do problematiky základů hry na klavír a doprovodů lidových písní v hlavních durových tóninách . Mírně pokročilí studenti se naučí několika přednesovým skladbám, které jsou vhodné pro pedagogické využití u dětí v předškolním věku.

Literatura
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)

KODEJŠKA,M.- POPOVIČ,M.. Příručka klavírních doprovodů a dirigování písní v MŠ a ZŠ. Praha:Portál 1996, 1. vydání, s.117, ISBN:80-7178-099-5.

DROPOVÁ,A. Hráme na klavíri a keyboarde. Prešov: Prešovský hudobný spolok 2001, Súzvuk, 1. vydanie,s. 48, ISBN:80-968600-3-8.

DOSTÁL,J. Nový Beyer. Zábavná klavírní škola s lidovými píšněmi, hrami a hádankami. Praha:Editio Supraphon 1971, 1. vydání, s.95, ISBN: 02-131-71.

MILES, JOHN C. Začínáme hrát na klavír.Praha: Svojtka + CO 1998, 2.vydání, s.64, ISBN: 80-7237-056-1.

KODEJŠKA,M. Výběr lidových a umělých písní pro děti v MŠ a  ZŠ. Praha (kompendium) 2002.

KODEJŠKA,M.. Výběr přednesových skladeb pro studium Učitelství pro MŠ. Praha: (kompendium) 2002.

Kodejška,M. Individuální záznamové listy ke hře na klavír pro studenty.Učitelství pro MŠ.- A program, B program. Praha: (kompendium) 2005.

Metody výuky
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)

V plánovaném rozsahu 13 týdnů výuky u prezenčního studia s dotací jedné hodiny za týden budou v seminářích uplatňovány dialogické metody práce a samostatná domácí práce. Studentům budou jednotlivé skladby a způsoby doprovodů písní názorně ukázány učitelem. Studentky budou mít možnost si tyto ukázky znovu přiblížit i při své domácí práci na elektronickém nosiči nebo na YouTube. Jednotlivé skladby a kroky jsou metodicky promyšlené a jsou zapsány v Individuálním záznamovém archu, který má každý student k dispozici a předkládá ho učiteli při výuce. Nároky na studenty jsou diferencované podle jejich předcházejících hudebních zkušeností do programu A (úplní začátečníci) a do programu B (dřívější zkušenost). Studenti obdrží zápočet, když splní veškeré předem uložené úkoly v oblasti hry na klavír a improvizace doprovodů lidových písní.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)

zápočet

Sylabus
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)

Student začátečník (A program):

I. Klavírní škola pro začátečníky: 1,2,3,4,5, 6,7,9,10, 11,13,14,1,3,4,5,6,7,8,11,16,21,22,23,

27,28, 32,33,34,35

II. Hra jednooktávové stupnice pravou rukou úhozem shora: C dur, D dur, E dur

III. Hra akordické kadence T-S-D-T levou rukou: C dur, D dur, E dur

IV. Hra a zpěv uvedených písní v C dur s akordickým doprovodem: Ovčáci, čtveráci, Posvícení, Běží liška, Myšičko, myš,Maličká su, Slepičko má,Jedna, dvě, Listopad, Zima byla,Vrabec v zimě

Student mírně pokročilý (B program):

I. Klavírní škola pro začátečníky:

Vyvandroval Janko, KŠ I č. 28, s.23, Na zelenej lúke, KŠ I, č. 75, s.47, Kmotr Vávra, KS I, č. 77, s.48, Etuda- pochod, KŠ I, č. 112, s.70, Taneček, KŠ I, č. 69, s.48, Děvčátko tančí, KŠ I, č. 92, s.58, Etuda, KŠ I, č. 101,s.63, Dumka, KŠ I, č. 113, s. 70.

II. Hra jednooktávové stupnice pravou rukou úhozem shora: C dur, D dur, E dur

III. Hra akordické kadence T-S-D-T levou rukou: C dur, D dur, E dur

IV. Hra a zpěv uvedených písní v C dur s akordickým doprovodem: Ovčáci, čtveráci, Posvícení, Běží liška, Myšičko, myš, Maličká su, Slepičko má,Jedna, dvě, Listopad, Zima byla,Vrabec v zimě, Kdes, holubičko, lítala? Adámku náš, Husa divoká, Z jedné strany chvojka, Kočka leze dírou, Pekla vdolky, Šel myslivec, Dědečku, dědečku, Zajíček běží, Cib, cib, cibulenka.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK