PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Dílna I - prostorová tvorba I - OB2321A30
Anglický název: Workshop III - 3 D Work Art
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. MgA. Michal Sedlák, Ph.D.
Prerekvizity : OB2321A13
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SEDLAK/PEDF.CUNI.CZ (17.09.2015)
Prohlubování a kultivace znalostí v oblasti prostorové, objektové tvorby jako prostředek pro systémovou součást komplexní přípravy studentů pro výuku výtvarné výchovy. Prohloubení kreativní složky osobnosti, rozvíjení praktických i teoretických poznatků, schopnost kriticky myslet v kontextu hledání vlastní exprese a orientace v oblasti současného výtvarného umění. Hledání vlastního řešení, konceptu na aktuálně zadané téma na celý semestr. Téma je vždy jiné, týká se však vetšinou problematiky objektu v krajině, veřejného prostoru, srovnávání městského a venkovského prostoru a konotace s pojmy "veřejné a soukromé".
Cíl předmětu
Poslední úprava: SEDLAK/PEDF.CUNI.CZ (17.09.2015)

Cílem předmětu je rozšířit studentům "prostor" pro osobní vyjádření prostřednictvím výtvarného jazyka s důrazem na fyzickou prostorovost společně se společenskými, sociálními přesahy. Vytvořit možnost jeho kultivace s cílem pro využití jejich budoucího pedagogického působení.

Deskriptory
Poslední úprava: SEDLAK/PEDF.CUNI.CZ (17.09.2015)

 kreativita, imaginace, koncept, prostor, fyzický prostor, intervence, objekt, krajina město, veřejný prostor, cit, materiál, hmota, reálné a virtuální, osobnost, identita, směr, informace, cit, komplexnost.

Literatura
Poslední úprava: SEDLAK/PEDF.CUNI.CZ (17.09.2015)

 

Cílek Václav. Makom. Praha 2004. Nakladatelství Dokořán. ISBN 80-86569-91

Cílek Václav. Krajiny vnitřní a vnější. Praha 2002. Nakladatelství Dokořán. ISBN 80-86569-29-2

Cílek Václav. Obraz krajiny. Dokořán 2011. ISBN 978-80-7363-205-2

Christian Norberg Schultz. Genius Loci. Odeon. Praha 1994. ISBN 80-207-0241-5

Dempseyeová, A. Umělecké styly, školy a hnutí. Slovart, 2002. ISBN 80 - 7209 - 402 - 5

Fairs Marcus. Design 21.století. Praha 2007, Slovart, ISBN 978-80-7209-970-2

Chalupecký J. Nové umění v čechách: Jinočany. Nakladatelství  a vydavatelství H+H 1994. ISBN 80 - 85787 - 4

Jiroušková, J. Černá Afrika. Vydaly LN, 2003. ISBN 80 - 7106 - 367 - 3.Lucie - Smith, E.  Art Today. Praha: Slovart, 1996. ISBN 801 - 85871 - 97 - 1.

Pallasmaa Juhani. Myslící ruka. Archa, Zlín 2012. ISBN 978-80-87545-09-6

Pallasmaa Juhanni. Oči kůže. Archa, Zlín 2012. ISBN 978-80-87545-10-2

Rezek, P. Tělo, věc a skutečnost v současném umění. Praha: Jazzová sekce, 1982. ISBN neuvedeno

Slavická, M. Umění instalace. Výtvarné umění, 1994, roč. neuveden, č. 4.

Slavická, M, Wiliams J, Benish B. Současné americké umění. Výtvarné umění (čtvrtletník pro současné umění 1 - 2/95) IBSN neuvedeno

Stibral Karel. Proč je příroda krásná? Praha 2005. nakladatelství Dokořán. ISBN 80-7363-008-7

Švácha, Rostislav. Od moderny k funkcionalismu. Victoria publishing 1995.ISBN 80-85605-84-8

Zhoř, I. Proměny soudobého výtvarného umění: státní pedagogické nakladatelství Praha. 1992. ISBN 80 - 04 - 25555 - 8

Katalog výstavy Objekt Objekt. Metamorfózy v čase. Autor a kurátor výstavy Olaf Hanel.30.5-26.8. 2001. ISBN 80-7056-095-9

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SEDLAK/PEDF.CUNI.CZ (17.09.2015)

Aktivní účast na seminářích. Studenti jsou povinni průběžně svůj pracovní postup konzultovat dle dohodnutého harmonogramu na počátku semestru. Studenti zrealizují svůj projekt dle vlastního uvážení s přihlédnutím k vlastním možnostem (čas, prostor..), aniž se tyto možnosti odrazí na kvalitě odvedené práce. Své pojetí obhájí jak v písemné (je možné pouze elektronicky), tak i ústní obhajobě a současně budou schopni nalézt určité relace mezi vlastním řešením a současným výtvarným uměním se schopností se identifikovat či věcně se vymezit k určité umělecké autoritě.

Sylabus
Poslední úprava: SEDLAK/PEDF.CUNI.CZ (17.09.2015)

Vytvoření konceptu a reálné, fyzické intervence do fyzického prostoru, který je prostorem veřejným. Studenti mají však možnost určité examinace svých přístupů v podobě různých výtvarných etud v průběhu semestru. Vytvářejí si tím předpoklad pro sdílení určitých poznatků s ostatními posluchači nad nastoleným problémem v rámci aktuálně vyhlášeného tématu vyučujícím. Zároveň se účastní aktuálních akcí, přednášek, výstav jako motivace pro nasměrování k vlastnímu a svébytnému řešení určité myšlenky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK