PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Dílna III - PC, video I - OB2321A27
Anglický název: Workshop IV - PC, Video I
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Linda Arbanová, Ph.D.
Prerekvizity : OB2321A02
Je prerekvizitou pro: OB2321A29
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Volitelný předmět má umožnit studentům, kteří v předcházejícím studiu neměli možnost rozvoje výtvarných dispozic v oblasti počítačové grafické tvorby, fotografie, videa a web designu, aby se důkladněji se seznámili s materiály, postupy a výrazovými možnostmi technické výtvarné tvorby. Východiskem je seznámení s dostupnými grafickými programy, výtvarné etudy, experimentace a přechod k promyšlené výtvarné tvorbě prostřednictvím technických obrazových prostředků. Náznak teoretických a důraz na praktické možnosti fotografie jako výtvarného média. Světlo jako formotvorný fenomén fotografické tvorby. Fotografický záznam, fotografický dokument, fotografický obraz (kompozice, tvar, objem, předmět, figura, portrét). Klasická a digitální fotografie. Video jako výchovný prostředek , jako možnost záznamu a jako prostředek výtvarné tvorby. Fotografie a video ve webové komunikaci. WEB design jako specifická forma užité grafiky a grafického designu, PC typografie.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

Cíl předmětu: Dílna technických médií. Seznámení s technickými nástroji, základní funkce a použití. Teoretické a praktické seznámení s filmovou řečí, následná postprodukce záznamu v počítači, seznámení se softwarem.

Literatura -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
ANGT, T.: Průvodce digitálního fotografa. Knižní klub, Praha 2003
DUNN, J.R..: Digitální video. Computer Press, Brno 2003.
FLUSSER, V. : Do univerza technických obrazů. OSVU, Praha 2001.
FOTR, L.: Adobe Photoshop jednoduše. Computer Press, Brno 2003.
KELBY, S.: Digitální fotografie ve Photoshopu. Computer Press, Brno 2003.
Mc LUHAN, M.: Člověk, média a elektronická kultura. Jota, Brno 2002.
SONTAGOVÁ, S.: O fotografii. Paseka, Praha - Litomyšl 2003.

Metody výuky -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

Požadavky ke kontrole: Povinná účast na seminářích - průběžné plnění seminárních cvičení. Adekvátní úroveň seminární práce.

Sylabus -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Obsah:
Sylabus: Kurz je zaměřen na práci s technickými médii. Práce s PC s ohledem na oblast videa a filmu.

Klíčová slova: video, film, filmová řeč, postprodukce, střih.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK