PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Základy výtvarné kultury V - OB2321A23
Anglický název: Introduction to Art and Culture V
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Viktor Čech
Prerekvizity : OB2321A19
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Viktor Čech (04.02.2019)
Současná výtvarná kultura a umění 2. poloviny 20. století. Kořeny umění tohoto období v širším kulturním a filozofickém kontextu Proměny paradigmat uměleckého díla a umění. poválečný vývoj, Akční malba, Akční umění, Pop-art, FLUXUS, umění instalace, Konceptualismus, Minimalismus, Nová figurace, Postmodernismus, Neoexpresionismus, Neokonceptualismus a další tendence v umění a v architektuře. Kvalitativní výrazové proměny, restrukturalizace formy a námětu uměleckého díla: tradiční a "nová" technická média: od obrazu a sochy k instalacím, objektu, performance, videoartu atd. Konceptuální podstata a multikulturální aspekty. Globalizace a "mundualizace" (Derrida) současné výtvarné kultury, umění a globální civilizace. Mono- a polykulturální aspekty výtvarné kultury. Umění Evropy a Severní Ameriky a "ostatního" světa. Ekologické, ekonomické a etické aspekty současné výtvarné kultury.Proměny současného českého výtvarného umění. Komparační analýzy a studie.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Viktor Čech (04.02.2019)

Na změně paradigmat, nástupu nových médií a netradičních výtvarných technik názorně demonstrovat vývoj v umění 2. poloviny 20. století a počátku 21. století  směrem k současné situaci.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Viktor Čech (04.02.2019)

* Baleka,J.: Výtvarné umění. Výkladový slovník. Academia : Praha, 1997
Wittlich,P.: Literatura k dějinám umění, Praha 1992
Gombrich,E.H.: Příběh umění. Praha 1992
Bláha,J.: Křižovatka geneze moderního malířství a hudby. Univerzita Karlova, PedF : Praha, 
2007
Bláha,J.- Slavík,J.: Souřadnice dějin výtvarné kultury. H+H : Praha l992
Bláha,J.- Šamšula,P.: Průvodce výtvarným uměním III, Práce : Praha 1996

Bourriaud, N.: Postprodukce, Tranzit: Praha 2004
Šamšula,P.- Hirschová,J.: Průvodce výtvarným uměním IV, Práce : Praha 1994
Bláha,J.- Slavík,J.: Průvodce výtvarným uměním V, Práce : Praha 1997
Chatelet,A.-Groslier,B.Ph.: Světové dějiny umění (Larousse), Praha 1996
* Foster,H.-Krausová,R.-Rois,Y-A.-Buchloh,B.: Umění po roce 1900, Slovart : Praha 2007 
Leinz,G.: Malířství 20.století, Praha 1996
* Lucie-Smith,E.: Art today. Současné světové umění. Praha 1996
Umění a lidstvo (nakl.Larrousse,ed.R.Huyghe) IV. Umění nové doby. Odeon : Praha 1974
Pijoan,J.: Dějiny umění, 8.,9.,10.díl. Praha 1981-l984
Pijoan,J.: Dějiny umění, 12. díl. Praha 2002
Lynton,N.: Umění 19. a 20.století (Umění světa). Odeon : Praha 1981
Nová encyklopedie českého výtvarného umění I., II. Academia : Praha 1995
Syrový,B. a kol.: Architektura, svědectví dob. Praha 1974
Hollingsworth, Mary: Architektura 20.století, Bratislava 1993
* Dempseyová,A.: Umělecké styly, školy a hnutí. Slovart : Praha 2002
* Dějiny českého výtvarného umění. 1780/1890. III/1,2. Academia : Praha 2001
* Dějiny českého výtvarného umění. 1890/1938. IV/1,2. Academia : Praha 1998
* Dějiny českého výtvarného umění. 1939/1958. V. Academia : Praha 2005
* Dějiny českého výtvarného umění. 1958/2000. VI/1,2. Academia : Praha 2007
Novák,L.: Století moderního malířství. Praha 1968
Lamač,M.: Myšlenky moderních malířů. Odeon : Praha 1989, 4. vyd.
Volavková,Z.: Myšlenky moderních sochařů. Praha 1971
Zykmund,V.: Stručné dějiny moderního malířství. Praha 1972
Zhoř,I.: Klíče k sochám, Praha 1989
Zhoř,I.: Proměny soudobého výtvarného umění. Praha l992
Chalupecký,J.: Na hranicích umění.Praha 1990
* Chalupecký,J.: Nové umění v Čechách, H&H: Jinočany 1995
Chalupecký,J.: Cestou necestou. H&H : Jinočany 1999
Chalupecký,J.: Úděl umělce. Torst : Praha, 2000
Wittlich,P.: České sochařství ve XX.století. Praha 1978
Wittlich,P.: Česká secese. Odeon : Praha 1982
Wittlich,P.: Umění a život. Doba secese. Artia : Praha 1987
Lamač,M.: Osma a Skupina výtvarných umělců. Praha 1988
Fahr-Beckerová,G.: Secese. Slovart : Praha 1998
Adlerová,A.: České užité umění 1918-1938. Praha 1983
Slovník světového malířství. Odeon : Praha 1991
Haas,F.: Architektura 20.století. Praha 1978
Worringer,W.: Abstrakce a vcítění. Triáda : Praha, 2001
Belting,H.: Konec dějin umění. Mladá fronta : Praha, 2000
Liessmann,K.P.: Filozofie moderního umění. Votobia : Olomouc, 2000
McLuhan,M.: Jak rozumět médiím. Praha 1991
Kesner,L.ml.: Muzeum umění v digitální době. Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé 
společnosti. Praha 2000
Kandinsky,W.: O duchovnosti v umění. Triáda : Praha 1998
Kandinsky,W.: Bod - linie - plocha. Triáda : Praha 2000
Kupka,F: Tvoření v umění výtvarném, Brody : Praha 1999
Mondrian,P.: Lidem budoucnosti. Triáda : Praha, 2002
časopisy Umění, Výtvarné umění, Umělec, Flash Art CZ/SK, Ateliér, katalogy výstav
internetové zdroje: www.artalk.cz, www.artlist.cz


Metody výuky -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

přednáška/seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Viktor Čech (04.02.2019)

Požadavky na zápočet:
Seminární práce k vybranému tématu z probrané látky. Rozsah min. 5 ns.

Požadavky ke zkoušce:
Prezentace a diskuze nad vybraným tématem, doplňující dotazy z další probrané látky

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Viktor Čech (04.02.2019)oválečný vývoj, akční malba, akční umění, body-art, Pop-art, FLUXUS, umění instalace, konceptualismus, minimalismus, land-art, nová figurace, video-art, postmodernismus, neoexpresionismus, neokonceptualismus a další tendence v umění a v architektuře

(některé vybrané přednášky a semináře proběhnou v expozicích Národní galerie a v rámci adekvátních výstav - bude předem upřesněno)

* Obsah:

Přednášky:

1.  Americký abstraktní expresionismus a další performativní tendence v malbě (Gutai)
     Spontánnost jako projev existence. Evropská akční a informální malba. (skupina CoBrA a další) 

2. Návrat k člověku a věcem. Nová figurace, Fluxus a John Cage, Nový realismus, Arte povera

3. Od zrakového klamu k matematickému principu řádu a identitě 
Op-art, kinetické umění, neokonstruktivismus a radikální abstrakce 

4. Akční umění a intermediální přesahy. umění instalace atd.

5. Minimální konfrontace - Minimalismus,

6. Konceptuální umění, jazyk umění a sémiotika

7 Materiál, tělo, proces - Land art a Bodyart, akční umění 

8. Mezi materiálem a technologií. Architektura 2.pol. 20. století - Internacionální sloh, Brutalismus, Oraganická architektura a urbanismus, High-tech, Postmoderní architektura a současné tendence.

9. Angažované umění a sociální tendence

10. Postmoderní umění (Nový divocí, Transavantgarda a postmoderní paradigma)

11. Neokonceptuální umění, intermediální tendence od 90. let a současné umělecké tendence.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK