PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Exkurze II - OB2321A22
Anglický název: Excursion II
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 3 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.
Prerekvizity : OB2321A09
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Cílem předmětu je propojení teoretických poznatků a poznatků, získaných studiem s konkrétními jevy a objekty výtvarné kultury na českém a evropském území od baroku po současnost. Konkrétní obsah, trasa a místa exkurze budou připravena tak, aby studenti získali základní informace o trase a místech a mohli splnit jmenovitě uložené osobní úkoly (studium další literatury a aktuálních informačních zdrojů - Internet), zaměřené na určité jevy a objekty a jejich včlenění do komplexu poznatků teorie a dějin výtvarné kultury. Specifická pozornost bude věnována architektonickým a uměleckým památkám, uměleckým sbírkám, galeriím a objektům 18. až 20. století.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

Cíl výuky: Umělecko-historické a didaktické aspekty interpretace uměleckých památek na českém území od 19. století do současnosti

Literatura -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
POCHE, E.: Umělecké památky Čech 1. A - J. ČSAV, Praha 1977.
POCHE, E.: Umělecké památky Čech 2. K - O. ČSAV, Praha 1978.
POCHE, E.: Umělecké památky Čech 3. P - Š. ČSAV, Praha 1980.
POCHE, E.: Umělecké památky Čech 4. T - Ž. ČSAV, Praha 1982.
Umělecko-historické publikace, katalogy sbírek a galerií, věnované uměleckým muzeím a galeriím a konkrétním památkám architektury atd.
www stránky galerií, muzeí, institucí, organizací v návaznosti na aktuálně probíhající významné výstavy a expozice výtvarné kultury a umění.

Metody výuky -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

exkurze

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

odborná analýza přidělených objektů

zápočet

Sylabus -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

Sylaby: sakrální (kostely, kaple, kláštery) a profánní (paláce, divadla, úřady ad.) architektura, sochařská a malířská díla v galerijních a jiných sbírkách a ve výzdobě sakrální architektury.

Klíčová slova: umělecká památka, architektura, region, urbanismus, umělecká díla, sochařství, malířství, ochrana památek

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK