PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Grafika I - OB2321A20
Anglický název: Printmaking I
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBW1V106A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ak. mal. Ivan Špirk
Prerekvizity : OB2321A02
Je prerekvizitou pro: OB2321A24
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Základní specifika a výrazové možnosti uměleckých grafických technik. Zákonitosti grafické tvorby. Základní grafické techniky tisku z výšky. Výtvarné etudy a experimentace v grafických a aplikovaných grafických technikách: linoryt, dřevořez, dřevoryt, papírořez, monotyp atd. Kresebný a tiskový základ grafického média. Grafika, její vznik a základní vývojové proměny. Analýza významných období a děl v proměnách grafické umělecké tvorby. Grafické řady, cykly a projekty. Možnosti uplatnění graficky ve výchovné práci s dětmi a mládeží.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Cíl předmětu:
Systematické seznámení s vyjadřovacími prostředky grafiky

Literatura -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
BACHLER, K.: Druckamanns Handbuch der modernen Druckgraphik, Mnichov 1973.
BOUDA, C.: Grafické techniky. SPN, Praha 1971.
FIKARI, R.: Přehled grafických technik. Práce, Praha 1995.
HOURA, M.: Jak se dívat na grafiku. SPN, Praha 1971.
KREJČA, A.: Techniky grafického umění. Artia, Praha 1981.
MACHALICKÝ, J.: Půlstoletí proměn grafické tvorby. SGČU Hollar, Praha 2002.
MARCO, V.: O grafice. Mladá fronta, Praha 1981.
SMITH, R.: Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Slovart, Praha 2000.
Slovník světové kresby a grafiky. Odeon, Praha 1992.
Katalogy výstav grafické tvorby, monografie umělců - grafiků.
Časopisy: ART, Kunstforum, Grapheion - mezinárodní revue grafiky.

Metody výuky -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

přednáška/seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. ak. mal. Ivan Špirk (16.11.2018)

* Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na seminářích. relevantní orientovanost v oboru. Zápočet bude udělen ve společném termínu za kompletní autorské sestavy jednotlivých technických řešení a jejich soutisky, vše na odpovídající úrovni s poznámkami o vybraných autoritách - graficích, kteří se technikám věnovali, nebo věnují.

Sylabus -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Sylabus:
Základní možnosti a orientace v klasických a alternativních uměleckých technikách grafiky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK