PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Základy výtvarné kultury IV - OB2321A19
Anglický název: Introduction to Art and Culture IV
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.
Prerekvizity : OB2321A14
Je prerekvizitou pro: OB2321A23
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Viktor Čech (03.10.2019)
Výtvarná kultura a modernismus ve vědě, filozofii, ekonomice a ideologiích 20. století. Umělecké a vědecké avantgardy počátku 20. století, proměna a komparace paradigmat. Logika, sevřenost a rozpory vývojového procesu umění první a druhé poloviny století. Analýza dynamiky vývojového procesu ve 2. polovině 20. století. Radikální proměny znakových systémů a interpretací v umění 20. století. Námět, forma a obsah výtvarného díla na počátku a konci století. Restrukturace náhledů na místo a poslání umění v životě člověka a společnosti. Proměny uměleckých výrazových prostředků na sklonku 20. století: Tradiční a "nová" technická média a jejich vliv na proměny výtvarné kultury. Užitá tvorba, umělecká řemesla, užité a volné umění na počátku a sklonku 20. století. Umění, průmyslový design a design jako expandující fenomén výtvarné kultury.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Viktor Čech (03.10.2019)

Základní studijní literatura a studijní pomůcky

BALEKA, J.: Výtvarné umění. Výkladový slovník. Academia: Praha, 1997.
BLÁHA, J.: Výtvarné umění a hudba. Tvar, prostor a čas I/2. TOGGA, Praha, 2013, 360 stran + CD,
FOSTER, H., KRAUSOVÁ, R., ROIS,Y-A., BUCHLOH, B.: Umění po roce 1900, Slovart: Praha 2007.
RUHRBERG - SCHNECKERBURGER - FRICKEOVÁ – HONNEF: Umění 20. století. Taschen/Slovart: Praha 2004.
DEMPSEYOVÁ, A.: Umělecké styly, školy a hnutí. Slovart: Praha 2002
Dějiny českého výtvarného umění. 1780/1890. III/1,2. Academia: Praha 2001
Dějiny českého výtvarného umění. 1890/1938. IV/1,2. Academia: Praha 1998
LAMAČ, M.: Myšlenky moderních malířů. Odeon: Praha 1989, 4. vyd.
VOLAVKOVÁ, Z.: Myšlenky moderních sochařů. Praha 1971
ZHOŘ, I.: Proměny soudobého výtvarného umění. Praha l992
CHALUPECKÝ, J.: Nové umění v Čechách, H&H: Jinočany 1995
WITTLICH, P.: Česká secese. Odeon : Praha 1982
WITTLICH, P.: Umění a život. Doba secese. Artia : Praha 1987
LAMAČ, M.: Osma a Skupina výtvarných umělců. Praha 1988
MORGANOVÁ, P.: Akční umění. Votobia: Olomouc, 1999
KANDINSKY, W.: O duchovnosti v umění. Triáda : Praha 1998
KUPKA, F: Tvoření v umění výtvarném, Brody : Praha 1999
REZEK, P.: Tělo, věc a skutečnost, Ztichlá klika : Praha 2010, 2. vydání

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky

WITTLICH, P.: Literatura k dějinám umění, Praha 1992
BLÁHA, J.: Výtvarné umění a hudba. Tvar, prostor a čas I/1. TOGGA, Praha, 2012, 232 stran + CD. BLÁHA, J.: Křižovatka geneze moderního malířství a hudby. Univerzita Karlova, PedF : Praha, 2007.
BLÁHA, J., SLAVÍK, J.: Souřadnice dějin výtvarné kultury. H+H : Praha l992.
BLÁHA, J., ŠAMŠULA, P.: Průvodce výtvarným uměním III, Práce : Praha 1996.
ŠAMŠULA, P., HIRSCHOVÁ, J.: Průvodce výtvarným uměním IV, Práce : Praha 1994.
BLÁHA, J., SLAVÍK, J.: Průvodce výtvarným uměním V, Práce : Praha 1997.
CHATELET, A., GROSLIER, B. P.: Světové dějiny umění (Larousse), Praha 1996.
LEINZ, G.: Malířství 20. století, Praha 1996.
Umění a lidstvo (nakl.Larrousse,ed.R.Huyghe) IV. Umění nové doby. Odeon : Praha 1974
PIJOAN, J.: Dějiny umění, 8., 9., 10. díl. Praha 1981-l984.
LYNTON, N.: Umění 19. a 20. století (Umění světa). Odeon : Praha 1981.
Nová encyklopedie českého výtvarného umění I., II. Academia : Praha 1995.
SYROVÝ, B., a kol.: Architektura, svědectví dob. Praha 1974.
HOLLINGSWORTH, M.: Architektura 20. století, Bratislava 1993.
ZHOŘ, I.: Klíče k sochám, Praha 1989.
FAHR-BECKEROVÁ, G.: Secese. Slovart : Praha 1998.
CHALUPECKÝ, J.: Na hranicích umění. Praha 1990.
CHALUPECKÝ, J.: Cestou necestou. H&H : Jinočany 1999.
CHALUPECKÝ, J.: Úděl umělce. Torst : Praha, 2000.
WITTLICH, P.: České sochařství ve XX. století. Praha 1978.
ADLEROVÁ, A.: České užité umění 1918-1938. Praha 1983.
Slovník světového malířství. Odeon : Praha 1991
HAAS, F.: Architektura 20. století. Praha 1978.
WORRINGER, W.: Abstrakce a vcítění. Triáda : Praha, 2001.
LIESSMANN, K. P.: Filozofie moderního umění. Votobia : Olomouc, 2000.
KANDINSKY, W.: Bod - linie - plocha. Triáda : Praha 2000.
časopisy Umění, Výtvarné umění, Ateliér, katalogy výstav

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. (20.09.2021)

Zkouška.

Umění 20.století a současné umění v širokých souvislostech průřezových témat 

ústní zkouška z přednášených témat

podmínkou splnění zkoušky je účast na společných exkurzích a návštěvách expozic

 

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Viktor Čech (03.10.2019)

zkouška

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK