PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Malba III - OB2321A16
Anglický název: Painting III
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBW1V128A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ak. mal. Zdenek Hůla
Prerekvizity : OB2321A12
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Malířské studie předmětů a figury podle skutečnosti a z představy. Barevná a tvarová nadsázka, transformace a transpozice. Studijní, analytická a volná malířská figurální kompozice. Barevné parafráze vybraných uměleckých děl figurativních i nefigurativních. Proměny malířského vyjádření a funkce barvy v malbě v umění konce dvacátého a počátku jednadvacátého století. Proměny funkcí a výrazových rolí barvy v umění sklonku 20. a počátku 21. století: nová věcnost, neodada, Nová figurace a noví divocí. Barva v umění opartu a popartu. Barva v malířských projevech a ve výtvarných kulturách mimoevropských (Blízký a Dálný východ, Mezzoamerika atd.). Vlastní malířské kompozice, řady a projekty studentů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

Cíl výuky: Studijní, analytická a volná malířská kompozice.Barevné parafráze vybraných uměleckých děl. Proměny malířského vyjádření a funkce barvy v malbě v uměleckých slohových obdobích.

Literatura -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
GETTENS, R. J., STOUT, G.L.: Painting Materials. London 1966
HLAVÁČEK, J.: Výpovědi umění. Ústí n.l., 1991
CHALUPECKÝ, J.: Nové umění v Čechách. H+H, Praha 1994
CHALUPECKÝ, J.: Úděl umělce. Torst, Praha 2000.
ITTEN, J.: Kunst der Farbe. Ravensburg, 1961.
LAMAČ, M.: Myšlenky moderních malířů. Odeon, Praha 1968 (i další vydání)
LUCIE-SMITH, E.: ARTODAY. Slovart, Praha 1996.
LENZ, G.: Malířství 20. století. Rebo Productions, Praha 1996.
MRÁZ, B., MRÁZOVÁ, M.: Encyklopedie světového malířství. Odeon, Praha 1988.
RUHRBERG, SCHICKENBURGER, FRICKE, HONNEF: Umění 20. století.
Slovart, Praha 2004.
SMITH, R.: Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Slovart, Praha 2000.
ŠEVČÍK, J.: České umění 1938-1989. Academia, Praha 2001.
Monografie světových a českých malířů, deníky, zápisky (např. nakl. Arbor Vitae).
Katalogy výstav současného českého a světového malířství.
časopisy: ART, Flashart, Kunstforum, Umělec aj.

Metody výuky -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na seminářích, zvládnutí zadaných úkolů na odpovídající úrovni, odevzdání malířských prací za semestr podle požadavků vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

Sylabus:
Hledání možností sebevýrazu v malířské tvorbě, ale i v návaznosti na využitelnost v pedagogickém působení

Klíčová slova:
Malířský výraz, vyjadřovací prostředky, kompoziční vztahy, výtvarné sdělení, barva, světlo, ráz prostředí, téma- obsah- forma, transformace, transpozice, funkce, sloh, směr, styl

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK