PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Základy výtvarné kultury II - OB2321A10
Anglický název: Introduction to Art and Culture II
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2321013
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ak. mal. Ivan Špirk
Prerekvizity : OB2321A05
Je prerekvizitou pro: OB2321A14
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Pravěk a první civilizace: výtvarná kultura a umění na počátku cesty lidského rodu a vzniku civilizace. Sumer, Mezopotámie, Egypt. Doba bronzová a železná v evropských i mimoevropských kulturách. Mínoijské a mykénské umění, antika, ranné Řecko a jejich vliv na výtvarnou kultury ostatní Evropy a kultury na českém území. Helénismus, etruské a římské umění a kultura. Umění křesťanské antiky. Ranný středověk - předrománská kultura a umění: benediktinská, karolinská a otonská renesance, románská kultura v Evropě a u nás. Gotika, její vnik, slohové proudy, fáze a proměny. Umění Dálného východu, Střední a Jižní Ameriky. Ideové, ekonomické a náboženské aspekty a jejich role ve vzniku a proměnách výtvarné kultury a umění.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

Cíl výuky: : Přejít z náhledové roviny obecných problémů teorie umění a estetiky do konkrétní časově vymezené roviny umění starověku a středověku s důrazem na detailnější pohled a hlubší ponor do problematiky oboru. V protikladu k faktografickému zaměření tradičního ?dějepisu umění" zaměřit pozornost na základní principy, tendence a uzlové body.

Literatura -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

GARBINI, G.: Starověké kultury předního východu. Artia, Praha 1983.

GOTIKA. Architektura. Sochařství. Malířství.(red. TOMAN, R.) Praha, Slovart 2000

LASSUS, J.: Ranně křesťanské a byzantské umění. Odeon, Praha 1983

LOMMEL, A.: Pravěk a umění přírodních národů. Artia, Praha 1981.

KIDSON, P.: Románské umění. Artia, Praha 1982

PIJOAN, J. (ed.): Dějiny umění 1-4. Odeon, KK Balios, Praha (vydání od r.1991)

STRONG, D.: Antické umění. Artia, Praha 1981.

TŘEŠTÍK, V., MERHAOUTOVÁ, B.: Románské umění v Čechách a na Moravě. Odeon, Praha 1987

Metody výuky -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

Požadavky ke zkoušce: Schopnost analýzy jednotlivého výtvarného díla (včetně architektury). Schopnost srovnávací analýzy u prací rozličných kultur. Schopnost zhodnotit osobitost výtvarného názoru a jeho přínos.

Sylabus -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

Obsah: Základní principy a tendence umění starověku a středověku - umění bydlet, vztah k posvátnému, zobrazující a nezobrazující tendence, plasticita sochařského díla.

Klíčová slova: výtvarné umění, starověk, středověk, zobrazující a nezobrazující tendence, bydlení, posvátno, malba, sochařství, architektura.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK