PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Exkurze I - OB2321A09
Anglický název: Excursion I
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 4 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Prerekvizity : OB2321A01
Je prerekvizitou pro: OB2321A22
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Cílem předmětu je propojení teoretických poznatků a poznatků, získaných studiem odborné literatury s konkrétními jevy a objekty výtvarné kultury na českém území od prvopočátků do období renesance a baroku. Konkrétní obsah, trasa a místa exkurze budou s předstihem tak, aby studenti získali základní informace o trase a místech a mohli splnit jmenovitě uložené osobní úkoly (studium další literatury a aktuálních informačních zdrojů ), zaměřené na určité jevy a objekty a jejich včlenění do komplexu poznatků teorie a dějin výtvarné kultury.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Cílem předmětu je propojení teoretických poznatků a poznatků, získaných studiem odborné literatury s konkrétními jevy a objekty výtvarné kultury na českém území od prvopočátků do období renesance a baroku.

Literatura -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
POCHE, E.: Umělecké památky Čech 1. A - J. ČSAV, Praha 1977.
POCHE, E.: Umělecké památky Čech 2. K - O. ČSAV, Praha 1978.
POCHE, E.: Umělecké památky Čech 3. P - Š. ČSAV, Praha 1980.
POCHE, E.: Umělecké památky Čech 4. T - Ž. ČSAV, Praha 1982.
KUTAL, B.: Gotické umění v Čechách. Odeon, Praha 1973.
TŘEŠTÍK, D., MERHAUTOVÁ, B.: Románské umění v Čechách a na Moravě. Odeon,
Praha 1976.
Umělecko-historické a vlastivědné publikace, věnované konkrétním místům, památkám architektury, uměleckým sbírkám atd. www stránky institucí, organizací a míst.

Metody výuky -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

Návštěvy galerií a kulturních památek

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

zápočet

Požadavky k zápočtu: Řídí se konkrétním obsahem.

Sylabus -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

Konkretizováno podle programu exkurse.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK