PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Malba I - OB2321A07
Anglický název: Painting I
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ak. mal. Zdenek Hůla
Prerekvizity : OB2321A02
Je prerekvizitou pro: OB2321A12
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Stručná anotace předmětu: Základní poučení o barvě: barvy základní, sekundární, komplementární, barevný valér a tón, barevný kontrast a harmonie, základy barevné kompozice. Barva v životě člověka a ve výtvarném umění. Malířské etudy a studie podle skutečnosti. Barevná nadsázka, transformace a transpozice. Proměny malířského vyjádření a funkce barvy v malbě ve vybraných epochách a uměleckých slohových obdobích. Funkce a výrazové role barvy v umění románském, gotickém, renesančním, klasicistickém a barokním. Barva v romantické a realistické malbě, proměna funkce barvy v umění impresionismu a post-impresionismu. Barva jako nositel výrazu v umění fauvismu a expresionismu, proměny role barvy v analytickém a syntetickém kubismu. Barva ve výtvarném projevu dítěte.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
tvořivé individuální zpracování námětu, různé formy a techniky

Literatura -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Literatura:
BECKETOVÁ, W.: Toulky světem malířství. Fortuna Print, Praha 1996.
BROŽKOVÁ, I.: Dobrodružství barvy. SPN, Praha 1982.
ITTEN, J.: Kunst der Farbe. Ravensburg, 1961.
FRANCASTEL, P.: Malířství a společnost. Barrister a Principal, Praha 2004.
LAMAČ,M.: Myšlenky moderních malířů. Odeon, Praha 1968 (i další vydání)
LODWICK, M.: Obrazy vyprávějí. Mladé letá, Bratislava 2003.
LYNTON, N.: Umění 19. a 20. století. Artia, Praha 1981.
MRÁZ, B., MRÁZOVÁ, M.: Encyklopedie světového malířství. Odeon, Praha 1988.
SMITH, R.: Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Slovart, Praha 2000.
Monografie světových a českých malířů, deníky, zápisky (např. nakl. Arbor Vitae).
Katalogy výstav českého i světového malířství.

Metody výuky -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
zápočet/zkouška:
aktivní účast na seminářích, zvládnutí a odevzdání zadaných prací na odpovídající úrovni v určeném množství, teoretická seminární práce - aktuální výstavy

Sylabus -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Sylabus:
Nové podoby malby v konfrontaci s tradičním chápáním malby

Seznámení s malířskými technikami a materiály, výrazové prostředky malby

Klíčová slova:
Malířský výraz, vyjadřovací prostředky, kompoziční vztahy, výtvarné sdělení

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK