PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Kresba I - OB2321A02
Anglický název: Drawing I
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ak. mal. Zdenek Hůla
Je prerekvizitou pro: OB2321A07, OB2321A20, OB2321A27, OB2321A26, OB2321A21
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. (19.01.2017)
Kresba jako základní výtvarný komunikační prostředek. Explorační potenciál kresby. Kresebný materiál jako součást obsahu sdělení. Podložka a její význam v kresbě. Výtvarná řada. Důraz na tvůrčí proces a hledání vizualizace myšlenkového procesu. Myšlení jako integrální součást kresby. Tvůrčí polemika s tradiční definicí kresby. Mapování a posouvání hranic kresby. Úhel pohledu v přeneseném i doslovném významu. Vidění jako základní předpoklad tvůrčí výtvarné (kresebné) aktivity. Skutečnost předlohy versus skutečnost kresebného záznamu. Překážka na cestě k cíli jako prostředek upevnění či zpochybnění standardních kresebných řešení. Vizualizace výtvarného problému jako základní výukové paradigma.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Cíl předmětu:
Prohloubení kresebných znalostí

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. (19.01.2017)

* DORICOVÁ, D.: Česká a slovenská kresba. Žilina, Povážská galéria 1993.
* KARKANOVÁ, H.: Současná česká kresba. Moravská galerie v Brně, Brno 1990.
* KANDINSKI, W.: O duchovnosti v umění. Triáda, Praha 1998.
* KANDINSKI, W.: Bod linie plocha. Triáda, Praha 2000.
* KLEE, P.: Pedagogický náčrtník. Triáda, Praha 1999.
* LINC, R.: Anatomie člověka. SPN, Praha 1964.
* MACHALICKÝ, J.: Česká kresba XX. století. SČGU Hollar, Praha 1997.
* MÍČKO, M.: Testament mistra Wu. Kovala, Praha 1997.

SMITH, R.: Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Slovart, Praha 2000.

* TEISSIG, K.: Techniky kresby. Artia, Praha 1968.
* TETIVA, V.: Česká kresba. AJG Hluboká, 1984
* ZRZAVÝ, J.: Anatomie pro výtvarníky. Praha, Avicenum 1977 (i další vydání)
* Katalogy výstav kresby, deníky a výpovědi umělců.
PETŘÍČEK,M.,VELÍŠEK, M.: Pohledy, které tvoří obrazy, Nakladatelství PedfUK, 2012, IBN 978-80-7290-584-3


Metody výuky -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

přednáška 1, seminář 2

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na seminářích, zvládnutí zadaných úkolů na odpovídající úrovni, odevzdání malířských prací za semestr podle požadavků vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

Klíčová slova:
Studie, skica, návrh, technika, stopa materiálu, světlo, prostor, perspektiva, podklad, papír

Sylabus:
Nové podoby kresby v konfrontaci s tradičním chápáním kresby

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK