Analytická chemie - OB2309037
Anglický název: Analytical chemistry
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Neslučitelnost : OB2309007, O02309007
Záměnnost : OB2309007, O02309007
Je neslučitelnost pro: OPBE2E110A
Je prerekvizitou pro: OB2309023
Je záměnnost pro: OKB2309007, OPBE2E110A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (08.02.2019)
V rámci kurzu se posluchači seznámí se základními pojmy, chemickými výpočty a metodami používanými v analytické chemii.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (08.02.2019)

Zápočet: získání alespoň 50 % bodů v průběžně psaných testech; v případě menšího počtu bodů je na konci semestru/začátku zkouškového období možné absolvovat souhrnný test, ze kterého je nutné získat opět alespoň 50 % bodů (max. 2 pokusy).

Zkouška: písemný test; zkoušku může student absolvovat po získání zápočtu z analytické chemie

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (08.02.2019)

Kvalitativní anorganická analýza

Základní analytické operace – odběr vzorku, měření a odměřování objemů roztoků, vážení

Vážková a odměrná analýza

Acidobazické a komplexometrické titrace

Srážecí a redoxní titrace

Elektrochemické analytické metody – elektrody, polarografie, coulometrie

Elektrochemické analytické metody – potenciometrie, konduktometrie

Separační analytické metody – extrakce, tenkovrstvá chromatografie

Separační analytické metody – plynová a kapalinová chromatografie

Spektrální analytické metody

Analytické metody používané v biochemii

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (08.02.2019)

Zápočet: získání alespoň 50 % bodů v průběžně psaných testech; v případě menšího počtu bodů je na konci semestru/začátku zkouškového období možné absolvovat souhrnný test, ze kterého je nutné získat opět alespoň 50 % bodů (max. 2 pokusy).

Zkouška: písemný test; zkoušku může student absolvovat po získání zápočtu z analytické chemie