PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Matematika - OB2309029
Anglický název: Mathematics
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: OPBE2P102A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Neslučitelnost : OB2309020, O02309020
Záměnnost : OB2309020, O02309020
Je neslučitelnost pro: OB2309020, OPBE2P102A
Je záměnnost pro: OB2309020, OPBE2P102A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. (09.09.2015)
Předmět je zaměřen na výklad pojmů vyšší matematiky (derivace, limity, diferenciální počet) a zopakování základních poznatků ze středoškolské matematiky, které jsou nezbytné pro pochopení učiva obecné a fyzikální chemie. Je důležitý zejména pro studenty oboru chemie se zaměřením na vzdělávání, kteří nemají jako druhý studijní obor matematiku.
Literatura
Poslední úprava: ADAMECM/PEDF.CUNI.CZ (09.10.2009)

KLÍČ, A. aj. Matematika I ve strukturovaném studiu. Praha : VŠCHT 2007

KOVÁČIK, J. aj. Řešené příklady z matematiky pro střední školy. Praha : ASPI Publishing s.r.o. 2004

VOŠICKÝ, Z. Matematika v kostce a Cvičení z matematiky v kostce. Praha : Fragment 2004

ČERMÁK, P. Odmaturuj z matematiky 2. Brno : Didaktis 2004

MÍČKA, J. aj. Sbírka příkladů z matematiky. Praha : VŠCHT 2002

REKTORYS, K. Co je a k čemu je vyšší matematika. Praha : Academia 2001

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. (09.09.2015)

zkoušková písemka (minimální hranice pro známky: 60 % - dobře, 75 % - velmi dobře, 88 % - výborně)

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. (09.09.2015)
 • základní matematické pojmy, základy výrokové logiky, matematická symbolika
 • Nejběžnější funkce - lineární, kvadratická, exponenciální, ukázka grafů, definičních oborů
 • Vybrané vlastnosti funkcí - kreslení grafů, určování definičních oborů, obory hodnot
 • Goniometrické funkce a vztahy mezi nimi
 • Věty o logaritmech
 • Derivace funkce - zavedení pomocí grafu funkce, chápání pojmu limita funkce
 • Derivace elementárních funkcí - derivace součtu, rozdílu, součinu a podílu funkcí
 • Užití derivací - minimalizační úlohy
 • Určení průběhu funkce
 • Integrál funkce - motivace; metody integrování - per partes, substituční metody
 • Geometrický význam integrálů - výpočet ploch pod grafem funkce, objem rotačního tělesa
 • Užití integrálů ve fyzice
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK