PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Technika školního pokusu - OB2309026
Anglický název: Technique and Methodology of School Experiment
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Neslučitelnost : OB2309015
Záměnnost : OB2309015
Je neslučitelnost pro: OB2309015, OPBE2E115A
Je záměnnost pro: OB2309015, OPBE2E115A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (22.09.2017)
Cílem předmětu je získání základních informací a dovedností pro realizaci školního chemického pokusu (edukačního experimentu). Těmi jsou: Struktura prezentace školního pokusu a bezpečnost práce, Formy (demonstrační, žákovský pokus), Techniky (makro, semi-mikro, mikrotechnika), Projekce, využití přístrojového zabezpečení (soupravy, senzory), Vlastní prezentace pokusu s videozáznamem a jeho vyhodnocením.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK