PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Laboratoř organické chemie - OB2309024
Anglický název: Organic Chemistry Laboratory Course
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: X: 4
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Neslučitelnost : OB2309055
Prerekvizity : OB2309036
Záměnnost : OB2309055
Je neslučitelnost pro: OB2309055, OPBE2E113A
Je záměnnost pro: OB2309055, OPBE2E113A
Anotace -
Poslední úprava: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (18.05.2019)
Hlavním cílem tohoto laboratorního cvičení je ověření teoretických poznatků z organické chemie v praxi. Laboratorní práce jsou zaměřeny na separační operace, identifikace a metody přípravy vybraných organických sloučenin.
Literatura
Poslední úprava: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (19.05.2019)

Povinná literatura:

TRNKA, T. a kol.: Praktikum z organické chemie, UK, Praha 1989.

Doporučená literatura:

VEČEŘA, M., PANCHARTEK, J.: Laboratorní příručka organické chemie, SNTL, Praha 1987.

Sylabus
Poslední úprava: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (18.05.2019)

1.   Bezpečnost práce v laboratořích organické chemie.
2.   Separační metody I.: krystalizace kyseliny benzoové, destilace ethanolu, stanovení teploty tání, indexu lomu.
3.   Separační analýza II.: extrakce přírodního materiálu, sublimace kafru, stanovení měrné otáčivosti, retardačního faktoru.
4.   Organická analýza: důkazy prvků (C,H,N,S,Cl), důkazy charakteristických skupin (OH, COH, COOH, NH2, NO2 apod.).
5.   Eliminace: dehydratace cyklohexanolu.
6.   Adice: reakce bromu s cyklohexenem.
7.   Nukleofilní alifatická substituce: reakce ethanolu s bromovodíkem.
8.   Elektrofilní aromatické substituce I.: nitrace fenolu, TLC identifikace produktů.

9.   Elektrofilní aromatické substituce II.: diazotace anilinu, kopulace benzendiazonium-chloridu na 2-naftol.
10. Adičně eliminační reakce: reakce benzaldehydu s anilinem.
11. Oxidační a redukční reakce: oxidace cyklohexanolu na kyselinu adipovou, redukce nitrobenzenu na anilin.
12. Chemie heterocyklických sloučenin: syntéza benzimidazolu.
13. Reakce přírodních látek: acetylace glukosy.
14. Fotochemické reakce: izomerizace azobenzenu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (02.10.2017)

Pro zapsání do kurzu je zapotřebí splnit všechny předepsané prerekvizity.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)

Podmínkou k udělení klasifikovaného zápočtu je příprava určeného počtu preparátů. Preparáty budou hodnoceny na základě jejich čistoty a výtěžku, hodnocen bude i laboratorní protokol, který je nedílnou součástí laboratorní práce.

Studenti musí odevzdat pracovní místo v bezvadném stavu - případně zaplatit škodu za rozbité či ztracené kusy nádobí a laboratorního vybavení.

V závěru cvičení píší studenti zápočtový test, který odráží poznatky získané v laboratorním kurzu. Opět musí být úspěšnost alespoň 50%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK