PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Cvičení z fyzikální chemie - OB2309013
Anglický název: Physical Chemistry Laboratory Course
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [DS]
Rozsah za akademický rok: 3 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Ing. Lidmila Bartovská, CSc.
Neslučitelnost : O02309013
Prerekvizity : OB2309012
Je neslučitelnost pro: O02309013
Je záměnnost pro: OKB2309027, OB2309027
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. (31.01.2007)
V laboratorních cvičeních z fyzikální chemie se studenti seznamují se základy fyzikálně chemických měření
Literatura
Poslední úprava: BARTOVSL/PEDF.CUNI.CZ (23.09.2008)

Šobr J.: Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie, http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/NavodyLaboratore.pdf

Sylabus -
Poslední úprava: BARTOVSL/PEDF.CUNI.CZ (23.09.2008)

Studenti absolvují čtyři práce z následujícího seznamu (každá z nich, včetně zpracování naměřených dat a vyhotovení laboratorního protokolu, je plánována na 7 hodin):

1. Stanovení molární hmotnosti metodou V. Meyera.

2. Měření tlaku nasycených par.

3. Fázové diagramy dvousložkových kondenzovaných systémů.

4. Kryoskopie.

5. Rozpustnost solí.

6. Rozpouštěcí kalorimetrie.

7. Spalovací kalorimetrie.

8. Kinetika chemických reakcí I. řádu.

9. Rovnováha kapalina-pára.

10. Fázové diagramy třísložkových kondenzovaných systémů.

11. Parciální molární objemy ve dvousložkovém systému.

12. Měření rovnovážných napětí galvanických článků.

13. Vodivost elektrolytů.

14. Kinetika chemických reakcí II.řádu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK