Analytická chemie - OB2309007
Anglický název: Analytical chemistry
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Neslučitelnost : O02309007
Záměnnost : O02309007
Je neslučitelnost pro: O02309007, OB2309037
Je prerekvizitou pro: OB2309008
Je záměnnost pro: OB2309037, OKB2309007, O02309007
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
V rámci kurzu se posluchači seznámí se základními pojmy, chemickými výpočty a metodami používanými v analytické chemii.
Poslední úprava: Koláčná Lucie, RNDr., Ph.D. (30.08.2015)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky

Zápočet: aktivní účast (80 %) při cvičeních, aktivní účast při opakování a procvičování, prokázání průběžných znalostí, zápočtový test (alespoň 50 % bodů, maximálně 3 pokusy)

Zkouška: písemný test + ústní zkouška; zkoušku může student absolvovat po získání zápočtu z analytické chemie

Poslední úprava: Koláčná Lucie, RNDr., Ph.D. (02.10.2016)
Sylabus

Základní analytické operace

Hodnocení analytických výsledků

Základní chemické rovnováhy

Kvalitativní analýza anorganická a organická

Vážková analýza

Odměrná analýza; titrace acidobazické, komplexometrické, srážecí, redoxní

Elektrochemické analytické metody

Separační analytické metody

Spektrální analytické metody

Analytické metody používané v biochemii

Poslední úprava: Koláčná Lucie, RNDr., Ph.D. (30.08.2015)