PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Ansámblová praxe - OB2308281
Anglický název: Ensemble Praxis
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (28.02.2012)
Cílem předmětu je pěvecká praxe v souboru ansámblového typu a uvědomění si odlišností ansámblové interpretace od interpretace sborové. Základní okruhy repertoáru: Renesanční a barokní vokální polyfonie, včetně kánonů. Česká i evropská sborová tvorba 19. a 20. stol. Úpravy lidových písní. Úpravy skladeb z oblasti populární hudby. Výběr repertoáru se přizpůsobí obsazení ansámblu, tj. počtu studentů a jejich hlasovému typu. Volí se skladby v češtině, latině a běžných světových jazycích, především angličtině, němčině, italštině a francouzštině.
Literatura
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (28.02.2012)

FEDOR, V.; VRCHOTOVÁ ? PÁTOVÁ, J. Sborový zpěv a řízení sboru. 1. vyd. Praha ? Bratislava : Supraphon, 1969.

KITTNAROVÁ, O. Rozeznělé partitury. Praha : Nakladatelství ARSCI, 2002. 246 s. ISBN 80-86078-20-5.

KOLÁŘ, J.; ROB, J.; ŠTÍBROVÁ, I. Sborový zpěv a řízení sboru. 2. vyd. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-556-6.

PECHÁČEK, S. Základy taktování. Praha : PedF UK, 2003. ISBN 80-7290-137-0.

PIMMER, H. Kleine praktische Chorfibel für Chorleiter und Chorsänger. München: Akademischer Verlag, 1994. ISBN 3-929115-41-7.

ZICH, J. Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha : Editio Supraphon, 1975. 238 s.

Sborové partitury příslušných skladeb.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (28.02.2012)

Aktivní účast na seminářích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK