PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Příprava bakalářského koncertu II - OB2308280
Anglický název: Preparation for Bachelor Concert II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Brych
Marek Štryncl
Prerekvizity : OB2308279
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: VALASEK/PEDF.CUNI.CZ (19.02.2014)
Předmět navazuje na Přípravu bakalářského koncertu I. Rozvíjí a konkretizuje vytyčené cíle, zejména praktický nácvik repertoáru, propagaci a přípravu podkladů pro tištěný program. Student průběžně konzultuje aktuální problémy s vyučujícím hlavního oboru. Předmět má nulovou hodinovou dotaci.
Literatura
Poslední úprava: VALASEK/PEDF.CUNI.CZ (18.02.2014)

Partitury skladeb určených pro bakalářský koncert.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: VALASEK/PEDF.CUNI.CZ (20.09.2015)

Úspěšné splnění tohoto předmětu je podmínkou k bakalářské SZZ z oboru Sbormistrovství.

  • Úspěšná realizace bakalářského vystoupení.
  • Student konzultuje termín a místo vystoupení s vedoucím oddělení Sbormistrovství.
  • Student vystoupí se sborem, který vede, popř. se sborem jiného sbormistra za předpokladu, že program samostatně nacvičil.
  • Program musí zahrnovat skladby alespoň ze dvou různých slohových období, případně různých žánrů, minimálně jedna skladba v programu musí být a capella.
  • Délka vystoupení: 15-20 minut.
  • Hodnocení koncertu zahrnuje: dramaturgii, dirigentský výkon, výkon účinkujícího tělesa (intonace a rytmus, hlasová kultura a přednes), organizační zajištění koncertu (propagace, tištěný program) a jeho společenskou úroveň.
  • Bakalářské koncertní vystoupení je završeno obhajobou formou diskuse, která se koná v den Bc SZZ a je její součástí. Podkladem jsou písemná hodnocení učitele hlavního oboru (Příprava dirigentských výkonů) a oponenta, navrženého vedoucím oddělení a potvrzeného vedoucím katedry. Tato hodnocení student obdrží nejméně 5 pracovních dnů před Bc SZZ.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK