PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Sborová literatura II - OB2308276
Anglický název: Choral Literature II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Neslučitelnost : OB2308242
Prerekvizity : OB2308271
Záměnnost : OB2308242
Je neslučitelnost pro: OB2308242
Je záměnnost pro: OB2308242
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (31.01.2019)
Předmět Sborová literatura II navazuje na předmět Sborová literatura I, jehož obsahem byla tvorba pro dětské sbory, Sborová literatura II je zaměřena na tvorbu pro sbory dospělých - ženské, mužské, smíšené. Na vybraných skladbách jsou prezentovány charakteristické rysy dané pro určité období či autora, pracuje se s partiturou a poslechem nahrávek.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jana Veverková (01.02.2019)

Cílem předmětu je poskytnout studentům oboru sbormistrovství (ale i jiným zájemcům) základní přehled o základní české i zahraniční sborové literatuře.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jana Veverková (01.02.2019)

PECHÁČEK, S. Česká sborová tvorba 1800 -1950. Praha : Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2002. 302 s. ISBN 80-7290-099-4.

PECHÁČEK, S.  Česká sborová tvorba II (Baroko a klasicismus). Praha : Univerzita Karlova- Pedagogická fakulta, 2012. 200 s. ISBN 978-80-7290-539-3.

PECHÁČEK, S. Lidová píseň a sborová tvorba. Praha : Karolinum, 2010. 316 s. ISBN 978-80-246-1830-2.

HOSTOMSKÁ, A. Opera. Průvodce operní tvorbou. Praha : NS Svoboda, 1999, 700 s. ISBN 80-205-0578-4.

MICHELS, U. Encyklopedický atlas hudby. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000, 543 s. ISBN80-7106-238-3.

BUČEK, M. Duchovní hudba 20. století. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 1999, 155 s. ISBN 80-210-2169-1.

VYSKOČIL, J. Stručný slovník duchovní hudby. Čelákovice : Mětské muzeum, 1992.

 

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (31.01.2019)

Výuka je rozdělena do čtyř tematických okruhů.

 

1.      Sborová tvorba liturgická a obecně duchovní

2.      Sborová tvorba inspirovaná folklorem

3.      Sbory jako součást velkých hudebně dramatických forem (opera)

4.      Sborové skladby využívající moderní kompoziční techniky

 

Vyučující jednotlivých celků:

 

Ad 1. Mgr. Čeněk Svoboda

Ad 2. Prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.

Ad 3. Mgr. Jana Veverková

Ad 4. MgA. Marek Valášek, Ph.D.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jana Veverková (01.02.2019)

1.      Podmínkou k udělení zápočtu je

-  aktivní účast v semináři; povolena je absence v 3 lekcích,

-  seminární práce, která se vztahuje k jednomu ze čtyř výše uvedených okruhů. Student si ji zadá v průběhu semestru u příslušného vyučujícího.

2.      Dílčí zkouška má formu písemného testu, který sestává

-  z vědomostního testu (forma uzavřených i otevřených otázek),

- z poslechového testu. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK