PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Sborová praxe II - OB2308274
Anglický název: Choir Rehearsal II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Neslučitelnost : OB2308218
Prerekvizity : OB2308269
Záměnnost : OB2308218
Je neslučitelnost pro: OB2308218
Je záměnnost pro: OB2308218
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (20.01.2020)
Komplexní výchova sborového zpěváka. Specifikum disciplíny spočívá v současném vzdělávání studentů různých ročníků, vybavených odlišnými stupni úrovně hudebních dovedností a mírou dosavadní sólové pěvecké nebo sborové praxe. Studium konkrétních skladeb umožňuje získat přehled o sborové vokální literatuře určitého sborového seskupení a o zásadách její interpretace.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (20.01.2020)

BUČEK, M. Sborový zpěv I. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 138 s. ISBN 80-210-0201-8.
BUČEK, M. Sborový zpěv II. Brno : Masarykova univerzita, 1992. 138 s. ISBN 80-210-0513-0.
KOLÁŘ, J.; ROB, J.; ŠTÍBROVÁ, I. Sborový zpěv a řízení sboru I/1. Praha : Karolinum,1988. ISBN 80-7184-556-6.
KOLÁŘ, J.; ROB, J.; ŠTÍBROVÁ, I. Sborový zpěv a řízení sboru I/2. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-557-4.
PECHÁČEK, S. Česká sborová tvorba 1980-1950. Praha :Univerzita Karlova v Praze- Pedagogická fakulta, 2002. 302 s. ISBN 80-7290-099-4.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (31.01.2020)

Podmínkou udělení zápočtu je:

1. bezpečné ovládání svého partu, průběžná  znalost studovaných skladeb, účast na koncertních vystoupeních školního tělesa. O účasti na koncertu rozhodne sbormistr.

2. Účast na generální zkoušce 11. 5. 18.45-21

3. Písemné hodnocení jednoho sborového koncertu. Studenti mohou navštívit sbormistrovský bakalářský nebo absolventský koncert spolužáků, sborový festival nebo soutěž. 

4. Maximálně 3 absence za semestr.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (20.01.2020)

Smíšený sbor zkouší v úterý 15.20-16.50 v C1.

Vystoupení sboru v LS:
spolupráce s ČF, edukační koncerty, A. Dvořák: Stabat Mater (výběr)
  4. 3. v 10h Rudolfinum
11. 3. v 10h Rudolfinum
12. 3. v 10h Rudolfinum
12. 3. 19.30 Rudolfinum
18. 3. koncert s Pr. konzervatoří, Dvořák Te Deum

7. 4. ve 14h Karolinum, Slavnostní zasedání k založení UK

12. 5. v 19.30 Týnský chrám, Jarní koncert PedF

13. 5. v 19.30 kostel P. Marie a sv. Karla, Karlov, koncert pro 1. lék. fakultu

Podle možností další sborový materiál různých období a žánrů rozšiřující znalost základního repertoáru a rozvíjející pohotovost ve čtení sborových partů.

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (20.01.2020)

 Zápočty ze Sborové praxe I

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK