PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Sborová literatura I - OB2308271
Anglický název: Choral Literature I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Je prerekvizitou pro: OB2308276
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (14.09.2021)
Studenti získají informativní přehled o literatuře pro dětské sbory, aby si uvědomili různé potřeby a možnosti volby repertoáru podle typu sboru, se kterým budou pracovat. Během semestru obdrží základní informace o konkrétních skladatelích a významných skladbách, především z české hudby 20. století a současnosti, ale i z historických období české i světové hudby. Cílem předmětu je, aby věděli, co všechno sborová literatura nabízí a jak se v ní mají orientovat. Důležitou součástí bude poznání klíčových dětských těles a sbormistrovských osobností, živý zážitek z koncertního vystoupení dětského sboru a základní orientace ve zdrojích notového materiálu.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (14.09.2021)

Doporučená literatura:

a) Repertoárové přehledy, dějiny hudby

Burešová, Alena: Cantus iuventutis, Olomouc: Univerzita Palackého 2002.

Pecháček, Stanislav: Česká sborová tvorba 1800–1950, Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta 2002.

Pecháček, Stanislav: Česká sborová tvorba II (baroko a klasicismus), Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta 2012.

Pecháček, Stanislav: Česká sborová tvorba III/A (od poloviny 20. století), Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta 2017.

Pecháček, Stanislav: Lidová píseň a sborová tvorba, Praha: Karolinum 2013.

 

b) Hudební antologie, repertoárové sborníky, metodické příručky

Kovařík, Vladimír: Sborový zpěv na střední pedagogické škole, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1984.

Uherek, Milan: Zpíváme ve sboru. Učebnice nepovinného předmětu sborový zpěv na základní škole, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1992.

Stašek, Čestmír: Antologie české vokální tvorby pro děti, Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost 1984.

50 lidových písní z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska v úpravách J. Dostalíka, Z. Lukáše, M. Raichla a M. Uherka pro dětský sbor (sestavili Milan Uherek a Jaroslava Macková), Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu 1996.

Krása jednohlasu. Sborník jednohlasých písní s doprovodem pro dětský sbor (sestavili Alois Motýl a Jaroslava Macková), Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu 2003.

 

c) Sborové edice z českých festivalů a soutěží

Jirkovská soutěž dětské sborové tvorby

Svátky písní Olomouc

Letenská vonička

Polyhymnia Bohemic

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (14.09.2021)

1. Aktivní účast na semináři

2. Přednesení referátu na zadané téma v rozsahu do 15 minut včetně výběru dvou hudebních ukázek (okruh vybraných dětských sborů a jejich sbormistrů bude k dispozici na prvním semináři)

3. Sestavení úplné dramaturgie koncertu dětského sboru a rozprava nad ní

4. Návštěva libovolného koncertu / přehlídky / festivalu či dalšího veřejného vystoupení dětského sboru, odevzdání recenze na dané vystoupení v rozsahu max. 2 NS

5. Rozprava nad jednou z uvedených knih podle výběru studenta:

a. Motýl, Tomáš: Zahrada. Povídání o skrytém zátiší sborových radostí, Štíty: Veduta 2012.

b. Zapletal, Jiří: Milan Uherek vypráví. O Severáčku, o divadle, o sobě, Praha: Thalia 1997.

c. Stašek, Čestmír: Paměti, Praha: Nové město 2010.

d. Pokora, Miloš: Krásná je modrá obloha. Kronika k 75. jubileu Kühnova dětského sboru, Praha: Kühnův dětský sbor 2007.

e. Stašek, Čestmír: ABC začínajícího sbormistra. Receptář ve čtyřiceti bodech, Praha: Supraphon 1981.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (14.09.2021)

Základní tematické okruhy:

Sborová literatura ve vztahu k úrovni hlasových schopností zpěváků

Repertoár školních a výběrových pěveckých sborů

Sborová literatura jako motivačním činitel v práci s pěveckým sborem

Výběr skladeb a dramaturgie koncertů

Významné dětské sbory a sbormistrovské osobnosti

Zdroje poznání sborové literatury

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK