PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Hra na varhany II - OB2308260
Anglický název: Organ II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Václav Peter, CSc.
Prerekvizity : OB2308233
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (28.02.2012)
Cílem předmětu je seznámit studenta s interpretačními možnostmi varhan a se základy techniky varhanní hry ve srovnání s technikou hry klavírní. Základní tématické okruhy: Specifičnost varhanní interpretace různých hudebních slohů. Varhany jako doprovodný nástroj k sborovému a sólovému zpěvu. Varhany jako nástroj sólové koncertní praxe. Varhany jako součást různých nástrojových seskupení
Literatura
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (28.02.2012)

KLINDA, F. Orgánová interpretácia. Bratislava: Opus, 1983.

KLINDA, F. Organ v kultuře dvoch tisícročí. Bratislava: Hudobné centrum, 2000.

TOMŠÍ, L. Historické varhany v Čechách. Praha: Libri, 2000. ISBN 80-7277-009-8.

Varhanní literatura: skladby různých stylových období podle technické zdatnosti a hudební vyspělosti studenta.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (28.02.2012)

Aktivní účast na seminářích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK