PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Hlasová výchova ve sboru II - OB2308256
Anglický název: Voice Education in Choir II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Jana Veverková
Prerekvizity : OB2308253
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jana Veverková (12.09.2018)
Zdokonalování základních návyků při kolektivní hlasové výchově ve sboru, při nácviku a interpretaci sborového repertoáru. Aplikace získaných teoretických poznatků a praktických dovedností při studiu a rozboru partitury z hlediska její pěvecké obtížnosti. Ověřování vlastních interpretačních názorů v nácviku sborových skladeb a v následné diskusi.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jana Veverková (12.09.2018)

FEDOR, V., VRCHOTOVÁ - PÁTOVÁ, J. Sborový zpěv a řízení sboru. Supraphon Praha-Bratislava 1969.

KOLÁŘ, J.; ROB, J.; ŠTÍBROVÁ, I. Sborový zpěv a řízení sboru I. Praha : Karolinum, 1988. 304 s. ISBN 80-7184-556-6

KOLÁŘ, J.; ROB, J.; ŠTÍBROVÁ, I. Sborový zpěv a řízení sboru I. Netolice, 2009: Jc-Audio hudební vydavatelství a nakladatelství . ISBN 978-80-87132-06-7.

VRCHOTOVÁ - PÁTOVÁ, J. Didaktika zpěvu. Fakulta pedagogická. Vydavatelství Západočeské univerzity, 1997.

TICHÁ, A. Hlasová výchova v dětském sboru prostřednictvím her a motivací.

Praha: NIPOS, 2004. ISBN 80-7068-186-1.

TICHÁ A. Učíme děti zpívat. Praha: Portál 2006. ISBN: 80-7178-916-X, 146 s.

STAŠEK, Č. ABC začínajícího sbormistra. Praha: Supraphon, 1981.

VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, J. Práce hlasového poradce v pěveckém sboru. Jihlava : ÚKVČ Praha a Dům kultury ROH v Jihlavě, 1987.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jana Veverková (12.09.2018)

Požadavky k zápočtu: průběžně orientace v probírané problematice. Praktické výstupy ve smíšeném, ženském nebo komorním fakultním sboru s následným rozborem. Rozezpívání s klavírem včetně transpozicí, rozezpívání bez klavíru. Udávání tónů pomocí ladičky.

Písemně: komentovaný písemný zápis rozezpívání pěti různých pěveckých sborů (mužský nebo ženský,dětský, smíšený), rozsah 5 -10 cvičení.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jana Veverková (12.09.2018)

 

Každý student si připraví dva výstupy v semináři:

1. Hlasová kultura a rozezpívání vybraného pěveckého sboru. Historie souboru, repertoárové zaměření, koncertní činnost. Charakteristika rozezpívání v tomto sboru sboru a výcvik hlasové kultury. Písemné zpracování a přednesení v semináři doplněné ukázkami interpretace na CD. 

2. Srovnávací interpretace libovolně vybraného sborového díla (porovnání nejméně dvou zvukových záznamů).

Další náplň seminářů: rozezpívání sboru, pěvecká cvičení teoreticky i prakticky. Intonační výchova v pěveckém sboru. Souvislosti nepřesné intonace sboru s nedostatky v pěvecké výchově. Aplikace získaných teoretických poznatků a praktických dovedností při studiu a rozboru partitury z hlediska její pěvecké obtížnosti a výběr vhodných hlasových cvičení řešících danou problematiku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK