PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Hra sborových partitur II - OB2308255
Anglický název: Playing of Scores II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.
Prerekvizity : OB2308254
Záměnnost : OB2308206
Je prerekvizitou pro: OB2308210
Je záměnnost pro: OB2308206
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.08.2011)
Cílem předmětu je vybavit studenta sbormistrovství specifickými instrumentálními dovednosti potřebnými pro hru sborovým partitur, které jsou odlišné od hry klavírní literatury (např. čtení více notových osnov najednou, oktávová transpozice tenorových partů apod.). Výběr skladeb se řídí stupněm obtížnosti s přihlédnutím k technické vyspělosti studenta od jednodušších ke složitějším, se zřetelem na partitury pro různé typy sborů (dětské a ženské, mužské, smíšené) a různých stylových období. Partitury hrajeme nikoli jako technická cvičení, ale usilujeme o výraz a představu skladby jako celku z hlediska frázování, dynamiky, vytváření gradačního oblouku s dynamickým vrcholem apod. Některé partitury je možné hrát také zpaměti, v transpozici, nebo i z listu.
Literatura
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.08.2011)

BURGHAUSER, J.; EBEN, P. Hra a čtení partitur. Praha : Supraphon, 1960, 2. vyd. 1990.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.08.2011)
 • maximálně 3 absence
 • připravenost na jednotlivé hodiny

PŘEHRÁVKA KE ZKOUŠCE

Student si vybere 30 libovolných skladeb dle níže uvedených kritérií. Na přehrávku přinese seznam skladeb a KOPIE NOT, vyučující si namátkou některé skladby vybere k přehrání.

Kritéria:

10 smíšených sborů

7 ženských (dětských) sborů

3 mužské sbory

5 jednohlasů s doprovodem

5 kánonů

 • je-li skladba delší než 2 strany, pak se každé další 2 strany počítají jako další skladba (např. čtyřstránková skladba se tedy počítá za dvě)
 • vybrané partitury nemusí být na hranici hratelnosti studenta, ale musí korespondovat s úrovní technických dovedností studenta (mezi jednoduššími skladby se musí objevit i obtížnější)
 • skladby se nesmí opakovat z předchozího semestru
Sylabus
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.08.2011)

Smíšené sbory

Mužské sbory

Ženské (dětské) sbory

Jednohlasy s doprovodem

Kánony

Praktická cvičení:

 • zpěv jednotlivých hlasů
 • hraní různých kombinací hlasů
 • taktování a hraní partitury současně
 • cvičení pro nezávislost rukou
 • cvičení na redukci hlasů
 • cvičení pro odpoutání od notového zápisu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK