PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Hlasová výchova ve sboru I - OB2308253
Anglický název: Vocal Education in Choir I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Jana Veverková
Je prerekvizitou pro: OB2308256
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jana Veverková (14.09.2019)
Cílem předmětu je vytváření systému pěveckých dovedností pro využití v kolektivní hlasové výchově ve sboru, při nácviku a interpretaci sborového repertoáru.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jana Veverková (14.09.2019)

KOLÁŘ, J.; ROB, J.; ŠTÍBROVÁ, I. Sborový zpěv a řízení sboru I. Praha : Karolinum, 1988. 304 s. ISBN 80-7184-556-6

KOLÁŘ, J.; ROB, J.; ŠTÍBROVÁ, I. Sborový zpěv a řízení sboru I. Netolice, 2009: Jc-Audio hudební vydavatelství a nakladatelství . ISBN 978-80-87132-06-7.

KOVAŘÍK, V. Sborový zpěv na střední pedagogické škole. Praha: SPN, 1984.

TICHÁ, A. Hlasová výchova v dětském sboru prostřednictvím her a motivací.

Praha: NIPOS, 2004. ISBN 80-7068-186-1.

TICHÁ A. Učíme děti zpívat. Praha: Portál 2006. ISBN: 80-7178-916-X, 146 s.

STAŠEK, Č. ABC začínajícího sbormistra. Praha: Supraphon, 1981.

VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, J. Práce hlasového poradce v pěveckém sboru. Jihlava : ÚKVČ Praha a Dům kultury ROH v Jihlavě, 1987.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jana Veverková (14.09.2019)

Průběžně: orientace v probírané teorii a aktivní účast v seminářích. Praktické výstupy v semináři - hlasová cvičení s využitím klavíru zaměřená na určitou hlasovou problematiku, jejich hodnocení a následné provedení v jednom z fakultních sborů.

Referát: jeden z okruhů uvedených v sylabu (písemně zpracovaný a přednesený v semináři). 

Forma klasifikovaného zápočtu:

1. Písemné zpracování  zadaného okruhu v zápočtové hodině.

2. Rozezpívání (5 hlasových cvičení) Transpozice po půltónech s melodií v pravé ruce a mimotonálními dominantami v levé ruce (do zápočtového týdne).

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jana Veverková (14.09.2019)

 

1. Rozezpívání ve sboru a jeho význam. Lidské pěvecké hlasy.

2. Hlasové ústrojí. Ústrojí dýchací, fonační, artikulační.

3. Správné nasazení tónu, druhy hlasových začátků.

4. Základy pěvecké techniky. Pěvecké dýchání, dechová cvičení.

5. Hlasová cvičení ve sboru.

6. Artikulační technika. Charakteristika vokálů a konzonant.

7. Cvičení výslovnosti ve sboru.

8. Zpěvní artikulace. Druhy pěvecké vazby.

9. Vyrovnávání vokálů. Hlasová zkouška a  zařazování zpěváků do hlasových skupin.

10. Dětský pěvecký hlas, jeho vývoj, vady a poruchy hlasu.  Hlasové rejstříky a jejich sjednocování.

11. Hlasová a duševní hygiena. Kultura hlasového projevu.

12. Zápočtová hodina. Písemný test z uvedených okruhů. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK