PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Sborová literatura II - OB2308242
Anglický název: Choral Literature II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jaroslav Brych
Neslučitelnost : OB2308276
Prerekvizity : OB2308241
Záměnnost : OB2308276
Je neslučitelnost pro: OB2308276
Je záměnnost pro: OB2308276
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2008)
Cílem předmětu je získat bezpečnou orientaci v literatuře pro smíšené a mužské pěvecké sbory , její přehled a kritické zhodnocení. Zabývá se repertoárem smíšených a mužských pěveckých sborů v jeho historickém vývoji v kontextu celospolečenských podmínek od renesance do současnosti. Základní tématické okruhy: Repertoár smíšených a mužských pěveckých sborů v historickém vývoji s přihlédnutím ke specifickému charakteru a estetice interpretace v jednotlivých stylových obdobích. Hodnocení literatury z hlediska pěvecko technické a interpretační problematiky. Odlišnosti literatury pro komorní a velká sborová tělesa, pro smíšené sbory středoškolské a sbory dospělých.
Literatura
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2008)

BUČEK, M. Sborový zpěv I. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 138 s. ISBN 80-210-0201-8.

BUČEK, M. Sborový zpěv II. Brno : Masarykova univerzita, 1992. 138 s. ISBN 80-210-0513-0.

ČERNUŠÁK, G. A KOL. Dějiny evropské hudby. 5. vyd. Praha : Panton, 1974. 527 s.

PECHÁČEK, S. Česká sborová tvorba 1800-1950. Praha : Univerzita Karlova- Pedagogická fakulta, 2003. 157 str. ISBN 80-7290-099-4.

SMOLKA, J. A KOL. Dějiny hudby. Brno : TOGGA agency, 2001. 652 s. ISBN 80-902912-0-1.

SMOLKA, J. Česká kantáta a oratorium. Praha: Supraphon, 1970. 411 s.

VALOVÝ, E. Sborový zpěv v Čechách a na Moravě. Brno : Univerzita J.E. Purkyně v Brně, 1972. 254 s. ISBN 55-034-72.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK