PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Sborová praxe II - OB2308218
Anglický název: Choir Rehearsal II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2014 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Jana Veverková
Neslučitelnost : OB2308274
Prerekvizity : OB2308217
Záměnnost : OB2308274
Je neslučitelnost pro: OB2308274
Je záměnnost pro: OB2308274
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: VEVERKO/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2014)
Cílem předmětu je systematické prohloubení rozvoje pěveckých návyků a dovedností s ohledem na výchovu sborového zpěváka a sbormistra v aktivitách pěveckého sboru. Podíl studentů na vedení některých dílčích činností sboru, např. na rozezpívání, práci s hlasovou sekcí, asistenci dirigenta, korepetici apod.
Cíl předmětu
Poslední úprava: VEVERKO/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2014)

Komplexní výchova sborového zpěváka. Výcvik pohotového čtení sborových partů, kultivovaného hlasového projevu a odpovídajícího uměleckého ztvárnění. Praktické seznámení s významnými vokálními či vokálně instrumentálními díly české a světové sborové tvorby.

Literatura
Poslední úprava: VEVERKO/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2014)

BUČEK, M. Sborový zpěv I. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 138 s. ISBN 80-210-0201-8.

BUČEK, M. Sborový zpěv II. Brno : Masarykova univerzita, 1992. 138 s. ISBN 80-210-0513-0.

KOLÁŘ, J.; ROB, J.; ŠTÍBROVÁ, I. Sborový zpěv a řízení sboru I/1. Praha : Karolinum,1988. ISBN 80-7184-556-6.

KOLÁŘ, J.; ROB, J.; ŠTÍBROVÁ, I. Sborový zpěv a řízení sboru I/2. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-557-4.

MAJTNER, J. Hlasová výchova. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. ISBN 80-7067-509-8.

PECHÁČEK, S. Česká sborová tvorba 1980-1950. Praha :Univerzita Karlova v Praze- Pedagogická fakulta, 2002. 302 s. ISBN 80-7290-099-4.

SCHULLER, G.The compleat conductor. New York : Oxford University Press, 1997. ISBN 0-19-506377-5.

VALOVÝ, E. Sborový zpěv v Čechách a na Moravě. Brno : Univerzita J.E. Purkyně v Brně, 1972. 254 s. 55-034-72.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: VEVERKO/PEDF.CUNI.CZ (12.02.2014)

1. Podmínkou udělení zápočtu je bezpečné ovládání svého partu již v následujícím týdnu po nácviku ve zkoušce sboru. Notový materiál zaslaný v příloze si student sám vytiskne a nosí na každou zkoušku. Během semestru si osvojí zadané skladby zpaměti a aktivně se zúčastní  koncertních vystoupení školního tělesa. O účasti na koncertu rozhodne sbormistr. V případě neúčasti prokáže student znalost koncertního repertoáru v zápočtové hodině.

2. Písemný záznam a hodnocení jednoho koncertu profesionálního sborového tělesa (vzorové práce k dispozici ve sborové zkoušce na Barrandově). Tento požadavek se týká rovněž zahraničních studentů - recenze koncertu může být v angličtině. Studenti mohou jeden koncert nahradit sbormistrovským bakalářským nebo absolventským koncertem spolužáků, sborovým festivalem nebo soutěží. Recenze opery jako náhrady sborového koncertu není možná. 

3. Maximálně 3 absence za semestr. Neúčast na celém soustředění se počítá jako absence. Větší počet nezdůvodněných absencí může být důvodem k zadání seminární práce.

Sylabus
Poslední úprava: VEVERKO/PEDF.CUNI.CZ (21.02.2014)

Dělené a společné zkoušky, víkendové soustředění celého sboru bude 1. a 2. 3. 2014.

1.3.  9-11 hod. dělené zkoušky tenor + bas, 11-12.30 společná zkouška muži, 13.45 rozezpívání ženy, 14-17.30 hodin společná zkouška celého sboru.

2.3.  9-11 hod. dělené zkoušky soprán + alt, 11-12.30 společná zkouška ženy, 13.45 rozezpívání muži, 14-17 hodin společná zkouška celého sboru. 

 

Zkoušky s orchestrem v dubnu:  (26.4. rezerva sbor) a 27.4. 2014 - (dopoledne rezerva Barrandov), od 15 hod. generálka v C1. Program koncertu: Carl Orff - Carmina burana. Sbor a orchestr PedF UK, dirigent Marek Valášek. Karolinum 28. a 29.4.2014. Generálka v Karolinu od 15 hodin - všichni bez výjimky. Z vyučování budete omluveni.

Další sborový materiál různých období a žánrů rozšiřující znalost základního repertoáru smíšených sborů a rozvíjející pohotovost ve čtení sborových partů. Výběr z těchto skladeb: O. di Lasso - Mattona mia cara. W. A. Mozart - Ave verum corpus. A. Dvořák - Napadly písně. Úpravy lidových písní. Populární písně: H. Mancini: The Pink Panther, B. Chilcott: Greensleeves, Over the rainbow.

 

 
Vstupní požadavky
Poslední úprava: VEVERKO/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2014)

Zápočet a zkouška z předmětu Sborová praxe I (OB2308217).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK