PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Sborová praxe I - OB2308217
Anglický název: Choir Rehearsal I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2308122
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Jana Veverková
Neslučitelnost : OB2308269
Záměnnost : OB2308269
Je neslučitelnost pro: OB2308269
Je prerekvizitou pro: OB2308218
Je záměnnost pro: OB2308269
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: VEVERKO/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2014)
Předmět navazuje na předcházející čtyři semestry sborové praxe, které studenti oboru sbormistrovství absolvovali v rámci oboru hudební výchova. Současně s pokračováním výuky sborového zpěváka v pěveckých, intonačních a rytmických dovednostech získávají studenti základní přehled o sborové vokální literatuře určitého sborového seskupení a interpretačních zásadách v provádění sborových skladeb konkrétního slohového období.
Literatura
Poslední úprava: VEVERKO/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2014)

KOLÁŘ, J.; ROB, J.; ŠTÍBROVÁ, I. Sborový zpěv a řízení sboru ? I/1. Praha : Karolinum, 1988. ISBN 80-7184-556-6.
KOLÁŘ, J; ROB, J.; ŠTÍBROVÁ, I. Sborový zpěv a řízení sboru ? I/2. Praha : Karolinum, 1998.
STAŠEK, Č. ABC začínajícího sbormistra. Praha : Editio Supraphon, 1981
FEDOR, V.; VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, J. Sborový zpěv a řízení sboru. Praha ? Bratislava : Editio Supraphon, 1969.
Konkrétní studované skladby.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: VEVERKO/PEDF.CUNI.CZ (12.02.2014)

- Podmínkou udělení zápočtu je průběžná bezpečná znalost studovaných skladeb, znalost zadaných děl zpaměti a pěvecká účast na koncertních vystoupeních školního tělesa. Předzpívání studovaného repertoáru u studentů, kteří se nezúčastnili koncertu.
- Písemný záznam a hodnocení jednoho koncertu profesionálního sborového tělesa (vzorové práce k dispozici ve sborové zkoušce na Barrandově).Tento požadavek se týká rovněž zahraničních studentů - recenze koncertu může být v angličtině. Studenti mohou jeden koncert nahradit sbormistrovským bakalářským nebo absolventským koncertem spolužáků, sborovým festivalem nebo soutěží. Recenze opery jako náhrady sborového koncertu není možná.
- Maximálně 3 absence za semestr. Neúčast na celém soustředění se počítá jako absence. Větší počet nezdůvodněných absencí může být důvodem k zadání seminární práce.
- Požadavky ke zkoušce: A.Dvořák - V přírodě. Zpěv z listu.

Sylabus
Poslední úprava: VEVERKO/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2014)

Obsah předmětu: Pěvecká praxe ve sboru. Systematický rozvoj pěveckých dovedností a návyků, intonačních schopností a rytmického cítění s důrazem na výchovu sborového zpěváka. 
Jednotlivé semináře zahrnují rozezpívání a studium sborových skladeb. Sborová praxe I cvičí navození a rozvíjení hlavové rezonance, základní typy hlasových cvičení v legatu, rozvoj dechové funkce, návyk měkkého hlasového začátku. Zahrnuje otázky hlasové hygieny.
Dělené a společné zkoušky, víkendové soustředění (obvykle jednou za semestr). Nácvik skladeb připravovovaných na koncert sboru v daném semestru: Výběr z těchto skladeb: renesanční polyfonie: Jacob Arcadelt - Il bianco e dolce cigno, C. G. da Venosa - Dolcissima mia vita, O. Lasso - Mattona mia cara aj. dle časových možností, F. Poulenc - Čtyři vánoční moteta, L. Fišer - Vánoční,  Úpravy lidových písní a doplňující sborový materiál různých období a žánrů.
Noty k vytištění budou nejčastěji zaslány emailem přihlášeným studentům nebo budou na webových stránkách komorního orchestru Smíchovská komorní filharmonie (www.smikof.cz), popř. na webových stránkác KHv(www.pedf.cuni.cz/khv). Zde najdete v obou případech odkaz na pěvecký sbor, klikněte na notový archiv a déle knihovnu studujních materiálů. 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: VEVERKO/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2014)

Zápočty ze Sborové praxe I-IV.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK