PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Dějiny sborového zpěvu II - OB2308215
Anglický název: History of choir singing II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Prerekvizity : OB2308214
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PECHACEK/PEDF.CUNI.CZ (09.09.2011)
Základní institucionální formy českého sborového zpěvu od středověku do současnosti. Sborová a kantátová tvorba českých skladatelů. Nejvýznamnější osobnosti a soubory z oblasti sborové interpretace.
Literatura
Poslední úprava: PECHACEK/PEDF.CUNI.CZ (09.09.2011)


ČERNUŠÁK, G. A KOL. Dějiny evropské hudby. 5. vyd. Praha : Panton, 1974. 527 s.
KOLEKTIV AUTORŮ. Dějiny české hudební kultury 1890 - 1945. I. (1890 ? 1918). Praha : Academia, 1972. 299 s.
KOLEKTIV AUTORŮ. Dějiny české hudební kultury 1890 - 1945. II. (1918 ? 1945). Praha : Academia, 1981. 538 s.
KOLEKTIV AUTORŮ. Československá vlastivěda. Díl IX. Umění. Svazek 3. Hudba. Praha : Horizont, 1971. 435 s.
KOLEKTIV AUTORŮ. Hudba v českých dějinách. Od středověku do nové doby. Praha : Editio Supraphon, 1989. 484 s. ISBN 80-7058-163-8.
PECHÁČEK, S. Česká sborová tvorba 1800 - 1950. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2002. 302 s. ISBN 80-7290-099-4.
SMOLKA, J. A KOL. Dějiny hudby. Brno : TOGGA agency, 2001. 657 s. ISBN 80-902912-0-1.
SMOLKA, J. Česká kantáta a oratorium. Praha : Supraphon, 1970. 411 s.
VALOVÝ, E. Sborový zpěv v Čechách a na Moravě. Brno : Univerzita J.E. Purkyně v Brně, 1972. 254 s. ISBN 55-034-72.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PECHACEK/PEDF.CUNI.CZ (09.09.2011)

1. Referát o díla vybraného skladatele a jeho praktická prezentace s hudebními ukázkami pri výuce.

2. Úspěšné zvládnutí vědomostního písemného testu.

3. Ústní zkouška.

Sylabus
Poslední úprava: PECHACEK/PEDF.CUNI.CZ (09.09.2011)
 1. Kategorizace sborového zpěvu
 2. Literátská bratrstva, jejich úloha při pěstování liturgické hudby
 3. Duchovní tvorba českých skladatelů v období baroka a klasicismu
 4. Sborový zpěv v českých zemích v 19. stol. (periodizace, mužský čtverozpěv, pěvecké spolky, ústřední organizace)
 5. Vachova reforma sborového zpěvu
 6. Sborový zpěv v českých zemích ve 20. stol. (periodizace, ústřední organizace, vývojové tendence jednotlivých typů pěveckých sborů, časopisy, profesionalizace sborového zpěvu apod.)
 7. Přínos Pavla Křížkovského české sborové tvorbě
 8. Sborová tvorba Bedřicha Smetany
 9. Sborová a kantátová tvorba Antonína Dvořáka
 10. Sborová a kantátová tvorba Leoše Janáčka a Josefa Suka
 11. Sborová a kantátová tvorba Bohuslava Martinů
 12. Sborová a kantátová tvorba skladatelů 20. století (Petr Eben, Zdeněk Lukáš, Otmar Mácha, Antonín Tučapský aj.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK