PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Dějiny sborového zpěvu I - OB2308214
Anglický název: History of choir singing I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OB2308215
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (14.08.2011)
Studenti se seznámí se základními institucionálními formami evropského sborového zpěvu od středověku do současnosti a s reprezentativními díly sborové a kantátové literatury, a to na pozadí všeobecných dějin hudby.
Literatura
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (05.09.2008)

BUČEK, M. Sborový zpěv I. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 138 s. ISBN 80-210-0201-8.

ČERNUŠÁK, G. A KOL. Dějiny evropské hudby. 5. vyd. Praha : Panton, 1974. 527 s.

DRÁBEK, V. Vilém Steinman a české sborové umění. Praha : Univerzita Karlova ? Pedagogická fakulta, 1997. 122 s. ISBN 80-86039-34-X.

GEBHARD, H. A KOL. Harenberg Chormusikführer. Dortmund : Harenberg, 1999. 1023 s. ISBN 3-611-00817-6.

KOLEKTIV AUTORŮ. Dějiny české hudební kultury 1890 ? 1945. I. (1890 ? 1918). Praha : Academia, 1972. 299 s.

KOLEKTIV AUTORŮ. Československá vlastivěda. Díl IX. Umění. Svazek 3. Hudba. Praha : Horizont, 1971. 435 s.

PECHÁČEK, S. Česká sborová tvorba 1800 ? 1950. Praha : Univerzita Karlova v Praze ? Pedagogická fakulta, 2002. 302 s. ISBN 80-7290-099-4.

SMOLKA, J. A KOL. Dějiny hudby. Brno : TOGGA agency, 2001. 657 s. ISBN 80-902912-0-1

SMOLKA, J. Česká kantáta a oratorium. Praha : Supraphon, 1970. 411 s.

VALOVÝ, E. Sborový zpěv v Čechách a na Moravě. Brno : Univerzita J.E. Purkyně v Brně, 1972. 254 s. ISBN 55-034-72.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (04.10.2011)

- aktivní účast na hodinách

- přednesení referátu

- zápočtový test

Sylabus
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (04.10.2011)

 1. Nizozemská vokální polyfonie
 2. O. Lasso, G. P. da Palestrina
 3. Renesance v Anglii, Španělsku, Německu
 4. Přechod od renesance k baroku
 5. Claudio Monteverdi
 6. Rané a střední baroko
 7. J. S. Bach, G. F. Handel
 8. Klasicismus
 9. Romantismus
 10. 1. polovina 20. století
 11. 2. polovina 20. století a současnost

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK