PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Jazyková cvičení I - OB2307A01
Anglický název: Practical Language I
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBG2G101A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Němčina
Záměnnost : OB2307001
Je neslučitelnost pro: OKBUZ22008, ONUZ22V05, OBUZ22V008, OBUZ22V044, OBUZ22008
Je prerekvizitou pro: OB2307A02
Je záměnnost pro: OB2307001
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Dr. phil. Elisabeth Martschini, Mag. phil. (21.09.2015)
V jazykových cvičeních se na základě běžných textů studentky a studenti zabývají vybranými gramatickými jevy německého jazyka, zároveň jazyková cvičení podporují rozvoj všech čtyř dovedností (poslech, mluvení, čtení a psaní). V centru pozornosti je zlepšení vyjadřovacích schopností studentů v oblasti gramatiky a slovní zásoby, cílem je postupné dosažení úrovně B2+. Nad rámec procvičování gramatických jevů určených pro všechny seminární skupiny poskytují jazyková cvičení také možnost věnovat se individuálním potřebám jazykového zdokonalování jednotlivých studentů.
Literatura
Poslední úprava: Dr. phil. Elisabeth Martschini, Mag. phil. (14.10.2015)

1. DUSILOVÁ, D. et al. Sprechen Sie Deutsch IV. 2. přeprac. vydání. Praha: Polyglot, 2001.
2. SCHUMANN, R. Mittelstufe Deutsch. Ismaning : Max Hueber Verlag, 2000. ISBN 3-19-007240-X.
3. LUSCHER, R. Übungsgrammatik für Anfänger : Deutsch als Fremdsprache. Ismaning : Verlag für Deutsch, 1998.
4. MENZEL, F.; HEŘMANOVÁ-MENZELOVÁ, R. Tematická učebnice němčiny. Jihlava : Jazyková škola Jihlava, 2002.
5. Aktuální autentické texty z denního a dalšího periodického tisku.

6. Koithan, Ute [et al.]:  Aspekte 1. Mittelstufe Deutsch. München : Langenscheidt Verlag, 2006. ISBN 978-3-468-47474-3.

 

MMag. Dr. Elisabeth Martschini:

Lehrmaterialien werden gegen Kopiergeld ausgegeben.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Dr. phil. Elisabeth Martschini, Mag. phil. (21.09.2015)

Požadavky dr. Broukalové:

Pro získání zápočtu vyžaduji minimálně 70%ní účast na cvičeních a úspěšné napsání gramatického testu.

 

MMag. Dr. Elisabeth Martschini:

Für eine erfolgreiche Teilnahme sind Anwesenheit (max. 2 Fehlstunden), aktive Mitarbeit, Hausübungen und ein schriftlicher Abschlusstest erforderlich.

 

Sylabus - němčina
Poslední úprava: Dr. phil. Elisabeth Martschini, Mag. phil. (15.09.2016)

In der Sprachübung 1 beschäftigen sich die Studierenden mit ausgewählten Grammatikthemen (Konjunktiv II, Passiv, Satzstellung, Verneinung) der deutschen Sprache. Im Mittelpunkt steht die Verbesserung der eigenen Ausdrucksfähigkeit in Bezug auf Grammatik und Wortschatz.

Anforderungen: aktive Mitarbeit, Hausübungen/Vorbereitungen, Abschlusstest (Grammatik, Wortschatz, freies Schreiben)

 

vorläufiger Zeitplan

12.10. Einführung, Konjunktiv 2

19.10. Konjunktiv 2 (Vertiefung)

26.10. Konjunktiv 2 (Abschluss)

2.11.Satzgliedstellung (Hauptsatz)

9.11. Gruppe Martschini entfällt (Dienstreise)

16.11. Bewerbungsschreiben, Satzgliedstellung (Nebensatz)

23.11. Bewerbungsschreiben, Satzgliedstellung (Fragesatz)

30.11. Passiv (Einstieg)

7.12. Passiv (Vertiefung)

14.12. Passiv (Abschluss), Verneinung

21.12. Übungsstunde

4.1. schriftlicher Abschlusstest bei Dr. Martschini, mündliche Termine bei Dr. Broukalová

 

In Bezug auf Grammatik und Wortschatz orientiert sich die Sprachübung 1 am Lehrbuch "Sprechen Sie deutsch 4". Bei Elisabeth Martschini werden benötigte Unterrichtsmaterialien gegen Kopiergeld zur Verfügung gestellt.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK