PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Teorie feminismu - OPNY2Q123B
Anglický název: Theory of Feminism
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Prerekvizity : OPNY2P101A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (13.02.2019)
Předmět se zaměřuje na diskuzi ohledně konceptuální osnovy současného feminismu, s praktickou aplikací genderového přístupu v interpretaci vztahové a komunikační problematiky v rodinách. Seznamuje s feministickou teorií, která bývá klasifikována různě. Tyto klasifikace jsou založeny jednak na tematickém rozdělení této teorie – ve smyslu identifikace problémů ve vztazích mužů a žen, a navrhovaných způsobů řešení – jednak podle použité metodologie.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (13.02.2019)

Cílem předmětu je seznámit se základními přístupy ke konstruování genderové identity a odlišnosti.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (13.02.2019)

Ankele, G., ed. Feminismus. Freiburg: Orange Press, 2010. 221 s. Absolute. ISBN 978-3-936086-48-5.

Renzetti, C. M.; Curran, D. J. Ženy, muži a společnost. Překlad Lukáš Gjurič. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. 642 s. ISBN 80-246-0525-2.

Gaag, Nikki van der. Feminism and men. 1st pub. London: Zed Books, 2014. 246 s. ISBN 978-1-78032-912-3.

LIPOVETSKY, G. Třetí žena: neměnnost a proměny ženství. Praha : Prostor, 2000. 287 s. ISBN 80-7260-030-3

Makow, H. Nemilosrdná lež: feminismus & nový světový řád. 1. vyd. v českém jazyce. Žďár nad Sázavou: Bodyart Press, 2013. 237 s. ISBN 978-80-87525-15-9.

Witt, Ch. ed. Feminist metaphysics: explorations in the ontology of sex, gender and identity. Dordrecht: Springer, 2011. 232 s. Feminist philosophy collection. ISBN 978-90-481-3782-4.

 

Další literatura:

Nagl-Docekal, H. Feministická filozofie: výsledky, problémy, perspektivy. Překlad Hana Havelková. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2007. 316 s. ISBN 978-80-86429-68-7

Oakley, A. Pohlaví, gender a společnost. Překlad Milena Poláčková a Martin Poláček. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 176 s. ISBN 80-7178-403-6.

Vodáková, Ol.; Vodáková, A. ed. Rod ženský: kdo jsme, odkud jsme přišly, kam jdeme?. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 356 s. ISBN 80-86429-18-0.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (15.04.2020)

Požadavky pro získání zápočtu: písemný test (min. úspěšnost 75 %). Je možný jeden řádný termín a dva opravné termíny zápočtového testu.

 

Vzhledem k mimořádné situaci upravuji způsob ukončení předmětu následně:

-        Vypracovat a odevzdat zápočtovou práci - požadavky byly již zveřejněny v Moodlu pod úkolem

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (13.02.2019)

1. Konceptuální osnovy současného feminismu: základní pojmy feministické teorie.

2. Feministické teorie a jejich začlenění do soudobého teoretického myšlení.

3. Feminismus humanistický, diferenční a poststrukturalistický.

4. Liberální feminismus (feministický empirismus) radikální feminismus (feministické stanovisko, feministický postmodernismus, feminismus třetího světa.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK