PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Matrimoniologie a matrimoniopatologie - OPNY2P122B
Anglický název: Matrimoniology and Matrimoniopatology
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Prerekvizity : OPNY2P101A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (06.02.2020)
Předmět vysvětluje cyklus dysfunkční rodiny, rodinná tajemství, generační hranice, mužský a ženský přechod, rodinný přechod, rodinné mýty a rozvoj rodinné (partnerské) dysfunkce, rozchod - rozvod, psychorozchod - psychorozvod, vztahové stagnace, důsledky rozvodu na členy rodiny, opakovaná manželství včetně rodičovství, shrnuje populační vývoj v ČR a EU.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (06.02.2020)

Cílem předmětu je uvedení do problematiky partnerských a rodinných vztahů, porozumění v rodině a znalosti systémového přístupu.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (06.02.2020)

Balcar, K. Psychosociální problematika vývoje, jeho poruch a nápravných opatření v rodinách dětí a dospívajících. 1. vyd. Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, 2012. 101 s. ISBN 978-80-904748-1-9.

Možný, I. Rodina a společnost. 2., upr. vyd. Praha: SLON, 2008. 323 s. ISBN 978-80-86429-87-8

Minuchin, S. Rodina a rodinná terapie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 231 s. ISBN 978-80-262-0371-1.

Sobotková, I. Psychologie rodiny. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 219 s. ISBN 978-80-262-0217-2

 

Kraus, B. et al. Životní styl současné české rodiny. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. 246 s. ISBN 978-80-7435-544-8.

Novák, T. Asertivita v manželství a v rodině. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 100 s. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-3659-4.

PLZÁK, M. Poruchy manželského soužití. Praha : SPN, 1988.

Tománek, P Rodina - výchova - spoločnosť: výzvy a perspektívy. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2015. 399 s. ISBN 978-80-263-0775-4.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (15.04.2020)

Požadavky pro získání zápočtu: odevzdání seminární práce dle sdělených požadavků a úspěšné obhájení seminární práce (v případě neúspěchu je možné postup opakovat pouze 1x) .

 

Vzhledem k mimořádné situaci upravuji způsob ukončení předmětu následně:

-        Vypracovat a odevzdat zápočtovou práci - požadavky byly již zveřejněny v Moodlu pod úkolem

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (06.02.2020)

1. Paradigmata vývoje partnerského a rodinného soužití.

2. Partnerská idealizace a výběr partnerů.

3. Orientační rodina, rodinný kodex, diagnostika rodiny.

4. Vymezování na ose dominance - submise.

5. Systémová pojetí manželství a rodiny.

6. Extrémně mladá manželství.

7. Partnerské vývojové krize, fáze vývoje rodiny.

8. Mezigenerační vztahy a konflikty, interpersonální a extramatrimoniální konflikty.

9. Analýza moci a násilí v partnerských a rodinných vztazích.

10 Gender a restrukturalizace partnerského soužití, problém osamělosti, volné spolužití, singles, multipluralitní rodina.

11. Perspektivy vývoje české (evropské) rodiny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK