PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Nové náboženské směry - OPNY2P120B
Anglický název: New Religious Movements
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 [hodiny/týden]
Počet míst: 30 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Prerekvizity : OPNY2P101A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (01.12.2017)
Kurz studentům umožňuje pochopit důvody existence nových nábožen¬ských hnutí (tzv. sekt) v kontextu duchovního života současné české společnosti, dyna¬miku jejich vývoje a různé podoby vztahu těchto hnutí a většinové společnosti. V kurzu jsou obsaženy i základní strategie jed¬nání v situa¬cích, které jsou určeny obavou z patologic¬kého vývoje v souvislosti s nábožen¬stvím. Současně s odhalováním obecných zákonitostí kurs po¬skytuje i základní informace o vy¬bra¬ných náboženských skupinách, které na české scéně působí. Vedle získávání informací si také studenti budují nepředsudečný vztah k náboženským menšinám a učí se mírnit společenské napětí, které kolem těchto hnutí může vzniknout. Studenti se také učí rozpoznávat náboženské potřeby, které mohou vést ke konverzi. Kurz tak slouží jako základ pro preventivní působení v oblasti nezdravé, či dokonce nebezpečné religiozity v jejich budoucím pedagogickém působení. Kurs využívá hlediska sociologie náboženství, psychologie náboženství a religionistiky nových nábožen¬ských hnutí.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (01.12.2017)

Cílem předmětu je poskytnout vhled do problematiky tzv. nových náboženských a paranáboženských směrů v porovnání s klasickým náboženstvím.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (31.01.2021)

Požadavky k zápočtu:

- aktivní účast (100% účast na třech setkáních) - za neúčast na jednom setkání je možné vypracovat individuální práci

- vypracování samostatného úkolu dle zadání na prvním společném setkání

- úspěšné absolvování zápočtového testu (min. úspěšnost 75 %)

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (01.12.2017)

1.    Náboženství v postmoderní společnosti.

2.    Náboženství v české společnosti, tzv. český ateismus.

3.    Nová náboženská hnutí a jejich denominalizace. Příklad mormonů.

4.    Radikalizace nového náboženského hnutí. Příklad svědků Jehovových.

5.    „Války kvůli sektám“, příklad munistů.

6.    Teorie konverze a nová náboženská hnutí.

7.     Satanismus. Nová náboženství hnutí a škola

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK