PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Artefiletika a zdraví - OPNY2P119B
Anglický název: Artefiletics and Health
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
Vyučující: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
Prerekvizity : OPNY2P101A
Anotace -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (04.10.2010)
Cílem kurzu je představit artefiletiku coby salutogenetický komplement arteterapie, a to v návaznosti na poznatky psychologie zdraví, dramatické výchovy a ergoterapie. Studenti jsou vedeni k pochopení významu umění a estetického prožitku při rozvíjení osobnosti člověka. Akcentován je salutogenní efekt tvořivosti v každodenní činnosti dítěte i dospělého, a to ve zdraví i nemoci. Předmět má výrazně zážitkový charakter a otevírá prostor pro vlastní tvůrčí činnost studentů. Zároveň jsou zohledňovány didaktické aspekty potřebné pro využití probírané problematiky v budoucí pedagogické praxi studentů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (09.12.2012)

Cílem kurzu je představit artefiletiku coby salutogenetický komplement arteterapie, a to v návaznosti na poznatky psychologie zdraví, dramatické výchovy a ergoterapie. Studenti jsou vedeni k pochopení významu umění a estetického prožitku při rozvíjení osobnosti člověka.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (11.04.2017)

HORŇÁKOVÁ, M. Liečebná pedagogika. Bratislava : Perfekt, 1999. ISBN 80-8046-126-0.
SLAVÍK, J.; WAWROSZ, P. (2004b) Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky). 2. díl. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2004. ISBN: 80-7290-130-3.
SLAVÍK, J. (Ed.) Současná arteterapie v České republice a v zahraničí I. Praha : PF UK, 2000a. ISBN:80-7290-004-8.
ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-408-3.

Slavík,J., Slavíková,V., Hazuková,H.: Výtvarné čarování (artefiletika),UK ped.f.,Praha 2003

Campbellová,J.: Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi : skupinové výtvarně-terapeutické činnosti pro děti i dospělé. Portál Praha 2000

Liebmannová, M: Skupinová arteterapie, Portál Praha, 2005

http://www.zavora.info/Podklady/Psychoterapie_2009_3-4_Salutogeneticky_charakter_artefiletiky.pdf

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: HANKOVAZ/PEDF.CUNI.CZ (16.02.2015)

Aktivní účast v seminářích - nelze nahradit samostudiem. Úloha jako podklad pro hodnocení.

Sylabus -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (04.10.2010)

1. Charakteristika a současné pojetí artefiletiky, arteterapie a příbuzných přístupů.

2. Výchova uměním a tvořivost jako fenomén současné doby.

3. Možnosti uplatnění artefiletiky ve školním vzdělávacím programu.

4. Zážitek "flow" a jeho využití ve výchově.

5. Salutogenetický rozměr artefiletiky.

6. Principy léčebné pedagogiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK